Informationer

Gade og nr:
Carl Gustavs Gade 3
Postnr:
2630
By:
Taastrup
Website:

Direkte Salgs Foreningen i Danmark

Direkte Salgs Foreningen (DSF) er den danske brancheforening for direkte salgsvirksomheder i Danmark.

DSF er medlem af Federation of European Direct Selling Associations (FEDSA) og DSF's medlemmer bliver således hørt europæisk.

DSF er ligeledes tilsluttet verdensbrancheforeningen for direkte salgsvirksomheder, World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA).

DSF - Bag forkortelsen

DSF - Direkte Salgs Foreningen - blev grundlagt i 1994 af førende virksomheder i branchen for sammen at arbejde for høj etik indenfor direkte salg til gavn for både virksomheder, direkte sælgere og kunder.

En forening med dobbelte opgaver ...
DSF's hovedopgaver er at varetage medlemmernes interesser og samtidig arbejde til gavn for forbrugerne.

At varetage to parters interesser er ikke vanskeligt i denne branche, da en høj etik altid vil skabe tilfredse slutkunder.

Blandt DSFs andre vigtige opgaver er at forbedre direkte salgs anseelse og at udvikle branchen positivt.

Dette varetages bl.a. ved at forbedre information og træning til og af de selvstændige partnere, så sælgerne bliver dygtigere, mere ansvarsfulde og derved medvirker til at eliminere useriøse forretningsmetoder indenfor branchen.

DSF indsamler viden og informationer om branchen til både intern oplysning og offentliggørelse, og oplyser myndigheder og offentlighed om branchen.

Medlemskab af DSF...
Firmaer, der ønsker optagelse i DSF, får tilbudt medlemskab på prøve i ét år. Dette giver ansøgeren mulighed for at tilpasse sin forretning til DSFs krav og etiske regler.

Prøvemedlemmet bliver derefter optaget som fuldgyldigt medlem, såfremt virksomheden har tilpasset sin forretning til DSFs love og regler.

Branchens etik og moral...
Direkte salgs branchen er naturligvis underlagt gældende lovgivning, der regulerer branchen. Hertil kommer en række omhyggeligt udarbejdede regler, der regulerer såvel virksomhed som den selvstændige direkte sælger.

Disse etiske regler er udarbejdet i henhold til de gældende internationale 'Etiske Regler' af FEDSA og WFDSA og administreres i DSF af bestyrelsen og den udpegede Code Administrator.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk