Informationer

Gade og nr:
Gråbrødretorv 16, 2. sal
Postnr:
1154
By:
København K
Website:

DJBFA - Danske Sangskrivere og Komponister

"DJBFA har til opgave at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. DJBFA kan indgå kollektive aftaler med bindende virkning for medlemmerne". Disse to sætninger i vedtægterne fastslår DJBFA som en fag- og brancheorganisation for sangskrivere og komponister.

Mest tydelig er den indflydelse, vi har på KODA, NCB og COPY-DAN gennem valgte repræsentanter i de styrende organer. Derudover forhandler DJBFA også overenskomster inden for TV-, film-, video-, forlags- og teaterområdet.

Repræsentanter for DJBFA er at finde følgende steder: KODAs råd, musikfagligt udvalg og båndudvalget, KODA-Dramatiks bestyrelse, COPY-DANs foreninger for kabel-TV, fotokopiering og båndvederlag m.m., Samrådet for Ophavsret, Statens Kunstfonds tonekunstudvalg og repræsentantskab, Nordisk Populærautor Union, Dansk Kunstnerråd, Dansk Jazzforbund, Folkemusikkens Fællesråd, ROSA, SNYK, Wundergrund, Open Space, Flex, Basepoint Media A/S, Danmarks Musikråd, Statens Bibliotekstjeneste/ Fonogramudvalget, Programrådet for DR - samt en masse andre steder nationalt og internationalt, hvor musikpolitikken formes.

DJBFA - en kulturpolitisk faktor

DJBFA arbejder for at skabe bedre vilkår for danske sangskrivere og komponister. Således gennemførte DJBFA i 1989 aktioner mod den stigende hjemmekopiering. Det førte i 1992 til en lov, der gennem et vederlag på uindspillede bånd giver danske ophavsfolk en kompensation for kopiering.

DJBFA er desuden med, når fremtiden diskuteres for de elektroniske medier, og hvilke programmer, de skal sende. DJBFA er også med, når det offentlige fastlægger sin kulturpolitik indenfor musik og de øvrige kunstarter. DJBFA er med ved bordet i Samrådet for Ophavsret, når man snakker revision, ændringer og fortolkning af ophavsretsloven.

DJBFA er i Dansk Kunstnerråd sammen med de øvrige kunstnerorganisationer med til at fremme debatten om kunstneres samfundsmæssige forhold både herhjemme og i forholdet til udlandet. Vi arbejder for en bedre ordning for vores medlemmer i forhold til arbejdsløshed, social sikring og skattemæssige forhold.

DJBFA og dig

Hvad kan DJBFA gøre for dig?
Som medlem af DJBFA tilbyder vi dig forskellige goder. Du får efter et års medlemsskab mulighed for bl.a. at søge arbejds- og studierejselegater - og du kan søge om friophold i vores refugier i Grækenland, New York, Spanien, Paris, Berlin, Ll. Skiveren og på Samsø og Bornholm.
Vi arrangerer kurser om relevante emner, og vi holder medlemsaftener, hvor vi diskuterer med indbudte gæster. Vi er i stand til at give gode råd og evt. juridisk hjælp i forbindelse med forlagskontrakter og bestillingsopgaver m.m.

Over dit kontingent får du livs,- og kritisk sygdomsforsikring.

Hvad kan du gøre for DJBFA?
Med dit medlemsskab er du med til at skabe bedre vilkår for danske sangskrivere og komponister.
Anmodning om medlemsskab sker ved, at du mailer os det skema du finder under 'Medlemsservice/Indmeldelse'. Skema kan også rekvireres på telefon 33 12 01 09, hverdage kl. 9-15.
Medlemskriteriet er, at man "har en produktion" af musik eller tekst, og er medlem af KODA eller et af KODAs søsterselskaber. For at dokumentere en produktion har fraktionerne under KODA vedtaget, at for at blive medlem af en af komponistforeningerne, skal man opfylde flg. kriterier: Mindst 4.000.kr. i KODA-vederlag pr. år de to sidste år eller 30.000 kr. i KODA-vederlag det seneste år. Dertil kommer en værkliste på mindst 10 værker med min. 50% komponistandel.

Årskontingent 1.200 kr.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk