Informationer

Gade og nr:
Odinsvej 19
Postnr:
2600
By:
Glostrup
Website:

DKR - Det Kriminal Præventive Råd

Rådet består af omkring 50 forskellige myndigheder, foreninger og private og offentlige organisationer. Her mødes medlemmerne og finder veje til, hvordan de hver især og sammen kan forebygge kriminalitet.

Rådet forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund. Til det bidrager Rådets medlemmer med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence.

Medlemmerne mødes i rådet og udveksler erfaringer og aftaler indsatser, som kan angribe kriminalitetsproblemet fra mange vinkler. Hvis det fx drejer sig om forebyggelse af vold i parforhold, kan man både arbejde med at styrke de voldsramte kvinders situation, tilbyde behandling til de voldelige mænd og styrke forskellige faggruppers muligheder for at støtte familier mv.

Rådet arbejder også gennem information til offentligheden og ved at støtte lokalt kriminalpræventivt samarbejde.
Mål

For en tiårs periode frem til 2017 har Rådet sat sig disse fire overordnede mål:

* At nedbringe antallet af flergangsofre
* At nedbringe antallet af 'de mest kriminelle unge'
* At fastholde de gode resultater af indsatser rettet mod den brede befolkning
* At fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen

Mission

Vi forebygger kriminalitet og skabet et tryggere samfund.
Vision

Vi er energikilden i den integrerede indsats.
Motto

Et trygt liv uden kriminalitet.

Populære netværk