Informationer

Gade og nr:
Agrovej 1
Postnr:
4800
By:
Nykøbing
Website:

DLS - Dansk Landbrug Sydhavsøerne

- Vi er den lokale Landbrugsorganisation på Lolland, Falster og Møn - i daglig tale Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS).

Vi har til huse i Øster Toreby på Lolland, 4 km. fra Nykøbing F. Der er ansat ca. 100 personer i rådgivningen.

Formålet er at varetage de lokale landmænds erhvervspolitiske, faglige, sociale og kulturelle interesser. Vi arbejder for alle landmænds interesser og har respekt for, at Landmænd har forskellige holdninger.

Dansk Landbrug Sydhavsøerne er en del af Dansk Landbrug, og vores vision er blandt andet at varetage det lokale landbrugs interesser nationalt.

Vision og strategi

Dansk Landbrug Sydhavsøerne tilbyder sine medlemmer:

* medlemskab af en forening, som yder en dynamisk erhvervspolitisk indsats
* faglige rådgivningstilbud, hvor vi lægger vægt på kvalitet og dynamik.

Mottoet for faglig rådgivning og politisk arbejde er:

FÆLLESSKAB STYRKER

Vores vision for det politiske arbejde er:

* at være en stærk politisk sparringspartner
* at være en fremtidsorienteret og visionær organisation
* at skabe tryghed overfor politiske interesser, politikere og offentlige myndigheder, regionalt og lokalt
* at være velfungerende
* at formidle lokale landmænds synspunkter i det politiske system
* at give grundlag for rådgivning indenfor landbrug
* at modvirke anarki mellem faggrene
* at varetage loyalt det lokale landbrugs interesser i landbrugsorganisationen
* at være et vindue til det øvrige samfund
* at være et samlingscenter for landbrug og for de lokale landmænd
* at være en lokal organisation, hvor medlemmerne kan stille krav, blive hørt og føle medindflydelse.

Visionen for den faglige rådgivning er:

* at tilbyde lokal rådgivning til lokale landmænd - hvor vi tager hensyn til geografiske forskelle
* at sikre kunder personlig kontakt indenfor en time
* at tilbyde rådgivning, som er visionær og skaber værdi for kunderne
* at yde den bedste service og rådgivning til landmænd
* at være en lokal "videnbank"
* at arbejde for ny udvikling af landbruget i lokalområdet
* at tilbyde rådgivning, som gør gode landmænd bedre
* at formidle budskaber og viden til alle landmænd.

Populære netværk