Informationer

Gade og nr:
Alhambravej 18
Postnr:
1826
By:
Frederiksberg C
Website:

DMF - Dansk Møbeltransport Forening

DMF - Dansk Møbeltransport Forening - består udelukkende af medlemmer, der vil flytte professionelt, optræde reelt og være bevidst om det ansvar det er at håndtere andre menneskers ejendele.

Tryghed for nænsom professionalisme

Vi ved, at mennesker erhverver sig mange ting med store værdier igennem tiden - både reelle værdier og ting med store affektionsværdier. Så når man skal flytte, ønsker man selvfølgelig et flyttefirma, der vil behandle ens ting med respekt og nænsom hånd. Det vil DMF medlemmerne. Og vi kan, fordi vi har erfaring i alle former for flytning og opbevaring. Store og små opgaver imellem hinanden. Lokalt, indenlands og udenlands.

Flytning

Vi arbejder hele tiden med udvikling og afprøvning af nye hjælpemidler, og den fælles erfaring, foreningen får på den måde, kommer alle medlemmer til gode - og dermed alle kunder, der bruger et DMF-firma til flytningen. Vi har det rigtige tidsbesparende grej og vore specialudstyrede flyttevogne skåner Deres ting bedst muligt.

Sikkerhed

Det er obligatorisk for DMFs medlemmer at have en flytteansvarsforsikring, som dækker, hvis uheldet er ude i.h.t. gældende betingelser. Det er Deres garanti for, at De får en reel behandling.

Foreningens formål.

Foreningens formål er at sammenslutte flyttefirmaer i Danmark til fremme af godt og kollegialt samarbejde, højnelse af standen og varetagelse af dennes interesser, såvel indadtil som udadtil.

Foreningen skal virke for og støtte en solid, reel og fagmæssig betjening af kunderne.

Populære netværk