Informationer

Gade og nr:
Bergenparken 26
Postnr:
5400
By:
Bogense
Website:

DMF - Dansk Musiker Forbund

Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, musikundervisere, sangere og musikteknikere.

Dets formål er: at virke for højnelse af medlemmernes sociale, kunstneriske og økonomiske stilling, at varetage medlemmernes ophavsretslige og øvrige fælles interesser, at virke for oprettelse af lokalafdelinger, hvor forefindelse af sådanne skønnes ønskelig, samt at repræsentere medlemmerne og til værn for fælles interesser at indlede samarbejde med beslægtede organisationer såvel i Danmark som i udlandet...

DMF repræsenterer musikernes interesser mange steder, og medlemsdemokratiet sikrer din indflydelse.
Dansk Musiker Forbund repræsenterer musikernes synspunkter mange steder. Bl.a. i: Repræsentantskabet for Statens Musikråd, i Dansk Jazzforbund og i ROSA - Dansk Rock Samråd - og vi har en løbende dialog med bl.a. Transportstøtten. DMF bliver hørt i de forskellige musikudvalg, sidder i Copydan, Gramex' råd og FTF-A's hovedbestyrelse, i diverse beskæftigelsesprojekter, i Dansk Kunstnerråd, i Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, m.fl.

Det gør DMF dels for at sikre, at musikerne får del i ophavsretsmidler, dels for at sikre, at A-kasse, myndigheder og beskæftigelsesprojekter osv. er opmærksomme på og lydhøre overfor musikernes specielle vilkår og særlige behov.

DMF repræsenterer musikerne på såvel den kulturelle og musikpolitiske side som på den økonomiske side, hvad enten det gælder overenskomster og tilskud eller A-kasse og beskæftigelse.

Via Nordisk Musiker Union og den internationale musikerorganisation FIM bliver dine interesser varetaget på nordisk, EU og verdensplan.

Populære netværk