Informationer

Gade og nr:
Egehaven 210
Postnr:
2980
By:
Kokkedal
Website:

DRF - Dansk Rengøringsteknisk Forening

Velkommen til DRF, Dansk Rengøringsteknisk Forening
Dansk Rengøringsteknisk forening medvirker til nytænkning og fortsat udvikling indenfor rengøringsområdet, og søger medindflydelse på normer, vejledninger, sikkerhed og miljø, samt formidler erfaringer og ekspertise til alle vore medlemmer.

Vi arbejder målrettet for udvikling af bedre rengøringstekniske løsninger, og virker for en fortsat udvikling af de for vores område relevante lederuddannelser.

Foreningen er neutral i faglige og politiske arbejdsforhold.
DRF er medstifter af Nordisk Rengøringsteknisk Råd og bemander permanent en bestyrelsespost.

Som medlem i DRF

Inviteres du til deltagelse i DRF´s seminarer, temadage og fyraftensmøder. du orienteres på vore arrangementer, om nye og aktuelle tiltag indenfor servicebranchen, og vi samarbejder om udvikling af bl.a.:

- Miljø og sikkerhed i servicebranchen.
- Udformning af rengøringsvenlige bygninger og inventar
- Serviceledelse nu og i fremtiden.
- Kvalitetsvurdering af rengørings- og servicearbejde.
- Uddannelse af rengøringsledere og serviceassistenter.

Medlemmer i DRF opnår bl.a.:

- Kontaktflade til firmaer og institutioner for gensidig erfaringsudveksling og virksomhedsbesøg
- Mulighed for at præge udviklingen indenfor serviceområdet.
- Orientering om nye og aktuelle emner indenfor serviceområdet.
- Mulighed for deltagelse i Erfa-Grupper
- Socialt samvær med kollegaer i branchen.
- Besparelse på fagbladet ”Rent i Danmark” på kr. 398,00
- Umiddelbart efter at vi har modtaget din indmeldelse, vil vi fremsende en opkrævning på
medlemsgebyret, som selvfølgelig vil være tilpasset den resterende medlemsperiode
for indeværende år.

Som ikke medlem er der selvfølgelig stadig mulighed for at deltage i DRF´s arrangementer, dog imod en merudgift i forhold til vores medlemmer:

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk