Informationer

Gade og nr:
Sdr. Havnegade 36
Postnr:
6000
By:
Kolding
Website:

DTB - Danske Tagdækkemestres Brancheforening

dtb er den eneste mesterforening for tagdækningsbranchen, og den blev stiftet i 1975.
dtb-mærket er Deres sikkerhed for, at det tagdækkerarbejde, De ønsker udført, foregår med materialer, der opfylder de kvalitetskrav, der stilles til de enkelte opgaver, og udføres af professionelle, ansvarsbevidste tagdækkere, som lever op til brancheforeningens krav.
dtb har til opgave at sikre et højt niveau hos de udførende tagdækningsentreprenører. Dette sker gennem udbredelse af kendskabet til det rigtige valg af materialer, dels gennem opstilling af særlige tagdækningsspecifikationer på basis af mange års erfaringer og undersøgelser af de tagdækningsmaterialer, der anvendes.

DTB beskytter forbrugeren
Det er ikke alle og enhver med en gasbrænder og en rulle tagpap, som kan opnå medlemsskab af dtb. At blive tagdækkermester i branchemæssig forstand kræver både specialuddannelse og erfaring. De faglige specifikationer skal dokumenteres for at opnå medlemsskab. Alene af den grund, at dtb påtager sig medansvar for det arbejde, den enkelte medlemsvirksomhed udfører.
Det sker gennem dtbs 10 års garantifond!

En DTB tagdækker har også en garantifond i ryggen! - Information om Danske Tagdækkermestres Brancheforenings Garantifond

HISTORIE OG FORMÅL
I april 1975 blev Danske Tagdækkermestres Brancheforening dannet af en kreds af tagdækkermestre fra hele landet.
Efter at de første 5 år var gået med at organisere forskelligt i den nye forenings regi, var det blevet tidspunktet for at opfylde et stort behov hos forbrugerne og projekterende teknikere for en garantiordning, som der kunne haves tillid til.
Derefter blev der i april 1980 stiftet en garantifond, hvis formål det er at fungere som forbrugerens mulighed for at få dækket et eventuelt berettiget krav mod et medlem, som har udstedt en 10-års garanti til forbrugeren. Garantierne gives på visse betingelser, som er aftrykt på garantibeviset.
I 1989 blev det så muligt at udstede garantier med en udvidet dækning af følgeskader. Hertil hører specielle betingelser, og forbrugeren må betale et beløb pr. m2 for en sådan garanti.
I 2001 blev der etableret en overbygning af 10-års garantierne, idet det blev muligt - igen på specielle betingelser og mod at betale et beløb pr. m2 - at få udstedt en garanti på yderligere 5 år.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk