Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

DUN - Dansk Universitetspædagogisk Netværk

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) er en forening, der har til formål at udvikle universitetsuddannelsernes og universitetsundervisningens kvalitet. DUN søger at fremme dette gennem at skabe netværk og aktiviteter for medlemmerne. Desuden tager DUN initiativ til nyhedsbreve, studiekredse, arrangementer og udgiver Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.

Foreningens målgruppe er alle der arbejder med universitetspædagogik samt undervisere på lange videregående uddannelser. Netværket har i dag repræsentanter fra alle danske universitetsinstitutioner samt en række andre videregående uddannelsesinstitutioner.

DUN afholder én gang årligt en større konference om universitetspædagogik. Hvis du er præsenteret på DUN's adresseliste, får du automatisk information og indbydelse til arrangementet.

DUN bestræber sig også på at afholde et par mindre arrangementer hen over året. De mindre arrangementer tager specifikke emner eller temaer op, der optager foreningens medlemmer. Hvis du har forslag til arrangementer, eller har kendskab til et arrangement med relevans for foreningens medlemmer, vil vi meget gerne annoncere det her på dun-net og eventuelt indgå som medarrangør.

Bliv medlem af DUN

Enhver ansat fra de betalende medlemsinstitutioner kan blive skrevet på netværkets adresseliste.

Netværkets aktiviteter er åbne for alle, der er tilmeldt netværkets adresseliste.

----
På netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk