Informationer

Gade og nr:
Vesterskovvej 54
Postnr:
4800
By:
Nykøbing F
Website:

Effektivitet.dk

Verden udvikler sig hele tiden - her er din chance for at følge med!

effektivitet.dk er et redskab, der kan hjælpe dig og din virksomhed til at være med helt fremme i udviklingen, at være opdateret og tæt på den nyeste viden inden for dit fagområde.

Du kommer med i et værdiskabende netværk, hvor du er i dialog med kolleger, hvor man udveksler viden om udvikling og drift, produktion, Supply Chain Management og operational excellence - på kurser, i netværksgrupper og forskellige faglige fora. På højt niveau. Både nationalt og internationalt.

Arbejder du til daglig med udvikling af produktion, logistik og Supply Chain Management, Lean og ledelse, så giver effektivitet.dk dig adgang til deling af viden - som holder dig up-to-date og konstant øger dine kompetencer i en konkurrencepræget verden.

Det er jo det, det drejer sig om. Værdi. Viden. Virkelighed.

Profilbrochure
Vi har fået en profilbrochure, som kort giver et overblik over de tilbud og muligheder, effektivitet.dk giver dig. Du kan se profilbrochuren her, eller du kan bestille den hos sekretariatet på aW5mb0BlZmZla3Rpdml0ZXQuZGs=.

Formål

effektivitet.dk's formål er at bidrage til at styrke konkurrenceevnen i dansk industri og offentlig virksomhed

effektivitet.dk formidler viden om udvikling og ledelse primært indenfor produktion, logistik og administrative funktioner.

Erfaringsudvekslingen mellem foreningens medlemmer sker gennem uddannelser, møder, konferencer, medlemsmagasinet Effektivitet og internettet.

effektivitet.dk er en forening for alle, der arbejder med udvikling og forbedring af processer, arbejdsmetoder, styringssystemer, uddannelse og ledelse indenfor industriel produktion og service.

effektivitet.dk har i dag mere end 400 personlige medlemmer og ca. 100 firmamedlemmer.

effektivitet.dk er en selvejende forening, som alene virker for at opfylde foreningens formål. Bortset fra sekretariat og administration arbejdes der på frivillig basis i bestyrelsen og i de forskellige udvalg. effektivitet.dk har ingen tilknytning til organisationer eller virksomheder. Dette sikrer effektivitet.dk's uvildighed.

effektivitet.dk, tidligere Dansk Rationaliserings Forening, blev stiftet i 1948

Foreningen startede med ca. 75 medlemmer nogle af drivkræfterne var bl.a. nedenstående personer:

# Ingeniør Brenting (formand)
# Kontorchef Gytkjær (næstformand)
# Civilingeniør Westh (sekretær)
# Civilingingeniør E. H. Matthiesen (kasserer)
# Ingeniør Rosvale
# Ingeniør Kiær Nielsen
# Civilingingeniør Biel-Nielsen
# Cand. polit. Holger Eriksen

Ordet "rationalisering" er afledt af "rationel" d.v.s. et synonym til "fornuftig". Man skulle arbejde fornuftigt, effektivt og systematisk, hvor man måske tidligere i højere grad havde baseret sig på intuitiv erfaring og tradition.

----
Tilmeld dit netværk hos netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk