Informationer

Gade og nr:
Østergade 1
Postnr:
8830
By:
Tjele
Website:

Ejendomsmæglernes Landsorganisation

Ejendomsmæglernes Landsorganisation er brancheorganisation for ejendomsmæglere i Danmark og har eksisteret siden 1977. Gennem aktivt arbejde i udvalg og i høringer og ved stadig påvirkning at ejendomsbranchen sikrer Ejendomsmæglernes Landsorganisation bedst mulige vilkår for såvel vores medlemmer som vores forbrugere.

Ejendomsmæglernes Landsorganisation afholder en række spændende kurser og arrangementer for medlemmerne i årets løb og deltager desuden i relevante møder inden for branchen.

Ejendomsmæglernes Landsorganisation udgiver bladet Mægler Nyt, som sendes til alle interesserede. Hvis du også ønsker Mægler Nyt tilsendt pr. mail, kan du tilmelde dig på siden Mægler Nyt pr. mail. Hvis du ønsker at læse de seneste numre af Mægler Nyt, kan du se dem på siden Mægler Nyt.

EL har som hovedformål

* At varetage medlemmernes og branchens interesser i forhold til politiske beslutninger, medvirke ved høringer og i udvalg i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning, udarbejdelse af regelsæt og videre uddannelse af vore medlemmer.

* At sikre, at vore medlemmers kunder er garanteret en kvalificeret ejendomsmæglers bistand i forbindelse med køb og salg af ejendom. Alle EL's medlemmer opfylder den til enhver tid gældende lovgivnings krav om forsikringsdækning og garanti.

Medlemsfordele

Gennem aktivt arbejde i udvalg og i høringer og ved stadig påvirkning at ejendomsbranchen sikrer EL bedst mulige vilkår for såvel vore medlemmer som vore forbrugere.

* EL varetager medlemmernes interesser, hvis der er tvister eller konflikter. Ethvert problem kan forelægges EL's bestyrelse, og ethvert bestyrelsesmedlem kan altid kontaktes.

* EL's medlemmer opfylder lovgivningens krav om forsikring og garanti via medlemskab af garantiforening (GELO)

* EL afholder mange og fyldige kurser rundt om i landet.

* EL udgiver hver måned et nyhedsbrev med aktuelle og nyttige informationer.

* EL's medlemmer har dannet ERFA-grupper og er i god kontakt med hinanden.

* EL's størrelse og struktur har medført, at man i foreningen i vid udstrækning kender hinanden og har etableret gode og solide netværk, så man i dagligdagens arbejde har muligheden for at trække på hinanden.

* EL's medlemmer kommer fra hele "viften" af aktører i ejendomsmæglerbranchen.

* EL er som organisation uafhængig af bestemte samarbejdspartnere.

EL er kort sagt en god forening at være medlem af …

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk