Informationer

Gade og nr:
Paul Bergsøes Vej 6
Postnr:
2600
By:
Glostrup
Website:

Energiforum Danmark

Energiforum Danmark er en videnbank og et udviklingsforum, hvor medlemmer udveksler erfaringer og får ideer til at spare på energien.

Viden og netværk
Vores mål er at bidrage til et renere miljø gennem videndeling og åben debat om reduktion af energiforbruget. Nøgleordene for foreningens virke er viden, netværk og debat. Gennem arrangementer, lokalmøder, hjemmeside og blad virker foreningen som katalysator for erfaringsudveksling og netværksdannelse om energieffektivisering.

Aktiv meningsdanner
Som Danmarks mest erfarne professionelle netværk for viden om energiløsninger, der fører til varig reduktion af energiforbuget, er energiforum danmark i stand til at agere som aktiv meningsdanner i den offentlige debat og fungere som sparringspartner for bl.a. Klima- og Energiministeren, lovgivere, myndigheder og embedsværk

Målsætning

Vision:

Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø.

Mission:

Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Målsætning:

Energiforum Danmark skal sætte dagsordenen om at nedbringe energiforbruget. Internt ved faglig sparring og videndeling. Eksternt ved at påvirke lovgivningen og den samfundsmæssige debat.

Hvem er medlem?

Energiforum Danmarks knap 460 medlemmer fordeler sig på ca. 350 forskellige virksomheder.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk