Informationer

Gade og nr:
Asmusgårdsvej 118
Postnr:
8520
By:
Lystrup
Website:

Erhverv Lystrup

Foreningens formål er at virke til gavn for de erhvervsdrivende og det lokale samfund i øvrigt.

Lystrup er en by i løbende udvikling og byder på mange muligheder for både erhverv og beboere. For at sikre den fortsatte udvikling af byens erhvervsliv blev Lystrup Erhvervsforening stiftet, senere omdøbt til Erhverv Lystrup. De seneste år har foreningen arbejdet for at gøre byen endnu mere attraktiv for både erhvervsdrivende og beboere; bl.a. i samarbejde med Fællesrådet og øvrige foreninger og organisationer i Lystrup. Der samarbejdes bl.a. om arrangementer, men også om at forbedre de økonomiske og politiske vilkår for byens virksomheder ved planlægning af trafik, miljø og udstykninger. m.v.

Erhverv Lystrups aktiviteter
Erhverv Lystrup har afviklet en lang række aktiviteter for byens borgere, men fokuserer nu primært på virksomhedsarrangementer. Erhverv Lystrup afholder fx foredrag, virksomhedsbesøg og studieture, og der lægges naturligvis vægt på arrangementer med både fagligt og socialt indhold.

Gennem et godt samarbejde mellem Hornslet Bogtrykkeri og Erhverv Lystrup er sikret en øget dækning af det lokale nyhedsstof og foreningsnyt i Lokalavisen, og avisen er et attraktivt sted at annoncere, da den ugentlige avis dækker et stort opland til Lystrup. Medlemmer af Erhverv Lystrup tilbydes særdeles gode rabatter ved annoncering.

Erhverv Lystrup har sin egen hjemmeside, hvor medlemsvirksomhederne kan oprette en virksomhedsprofil, finde oplysninger om andre medlemsvirksomheder, tilmelde sig arrangementer og meget mere.

Endelig arbejder Erhverv Lystrup på at yde assistance til virksomheder der ønsker at trække på andre medlemmers erfaringer og få praktisk hjælp omkring erhvervslokaler, kontorfælleskab, finansieringsforhold, IT-opgaver, markedsføring, regnskabs- og juridisk assistance m.v.

Medlemsfordele
Der er mange gode grunde til at blive medlem af Erhverv Lystrup og der bliver løbende flere. Det årlige kontingent er kun kr. 1.000,- ekskl. moms, og for det beløb får virksomheden bl.a.

* Tilbud om deltagelse i medlemsaktiviteter
* Præsentation af virksomheden på hjemmesiden
* Rabat på annoncering i Lokalavisen
* Rabat på deltagelse i Erhverv Lystrups aktiviteter

Hvordan melder man sig ind?
Indmeldelsen kan ske ved henvendelse til et af Erhverv Lystrups bestyrelsesmedlemmer.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk