Informationer

Gade og nr:
Forskerparken 10C
Postnr:
5230
By:
Odense M
Website:

Erhvervsklub Fyn

- det naturlige mødested for fynske virksomheder

Erhvervsklub Fyn har medlemmer blandt en lang række fynske service-, fremstillings- og handelsvirksomheder. Alle bruger de erhvervsklubben som et naturligt mødested, og alle har de den samme interesse for forandring, nytænkning, udvikling og vækst – med et fynsk udgangspunkt og et internationalt perspektiv.

Formål og midler

Klubben skal udgøre et forum til styrkelse af netværket og erfaringsudveksling mellem medlemmerne specielt med fokus på forandring, nytænkning og international udvikling. Klubben er uafhængig af politiske og offentlige strukturer og interesser.

Klubben skal nå den angivne målsætning ved:

- Frie og uformelle erfaringsudvekslinger på tværs af brancher
- Formidling af viden
- Gennem indbyrdes aktivitet at skabe vilje til forandring, vækst og international udvikling.

Medlemskab

Som medlemmer af klubben kan optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse
af klubbens formål. Enkeltpersoner kan dog kun optages under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

Medlemskabet tegnes alene for virksomheden og er således ikke personligt. Der kan kun tegnes eet aktivt medlemskab pr. virksomhed. Virksomheden kan deltage i klubbens aktiviteter med et antal medarbejdere, fastsat efter eget ønske. Klubbens bestyrelse kan dog fastsætte et max. antal per virksomhed.

Henvendelse om optagelse sker til klubbens bestyrelse eller klubbens sekretariat.

Erhvervsklub Fyn arrangerer møder, foredrag, studieture og virksomhedsbesøg. Arrangementerne planlægges et år forud og præsenteres her på hjemmesiden, hvor det også er muligt at tilmelde sig.

Udbyg dit netværk gennem Erhvervsklub Fyn
- her er gode erfaringer fælles erfaringer.

Baggrund
Erhvervsklub Fyn har eksisteret siden begyndelsen af 1980'erne - i de første par år under navnet Eksportklub Fyn. I takt med at medlemsskaren voksede og klubben blev solidt etableret, blev navnet ændret til Erhvervsklub Fyn - en langt mere dæk-
kende betegnelse for klubbens arbejde og aktiviteter, som i høj grad afspejler medlemmernes ønsker om vidensdeling, indsigt i internationale erhvervsforhold og erhvervssamarbejder på tværs.

Vision
Erhvervsklub Fyn vil være den foretrukne erhvervsrelaterede netværksklub på Fyn - blandt fynske virksomheder og organisa-
tioner med erhvervsrelaterede aktiviteter.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk