Informationer

Gade og nr:
Lykkenshøj 57
Postnr:
8220
By:
Brabrand
Website:

ErhvervsKvinder … vilje til succes

Vi er et af Danmarks største og førende netværk for ambitiøse, indflydelsesrige og karriereorienterede kvinder.

Vi er et stærkt fagligt og socialt netværk, der giver det enkelte medlem mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling.

ErhvervsKvinder er med til at sætte dagsordenen for kvinder i dansk erhvervsliv.

Hvad kan ErhvervsKvinder tilbyde dig?

Som medlem af ErhvervsKvinder bliver du en del af et unikt netværk bestående af ca. 1.000 handlekraftige kvinder fordelt i ti lokale foreninger. Vores medlemmer kommer typisk fra lederstillinger på forskellige niveauer i både den private og offentlige sektor.

Vi lægger stor og afgørende vægt på, at ErhvervsKvinder er et brugbart netværk, der giver det enkelte medlem værdi og ikke mindst nye muligheder. Derfor tilbyder vi bl.a. lukkede kurser målrettet vore medlemmers ønsker, netværksgrupper og en lang række spændende og relevante arrangementer og foredrag i hele landet. Samtidig er ErhvervsKvinder også et stærkt socialt netværk, der giver mulighed for både sparring og erfaringsudveksling samt uformel networking på tværs af brancher og kompetencer.

Vores mission

Vi er sat i verden for at danne netværk mellem erhvervskvinder og samtidig sikrer vores mellemmers indflydelse i dansk erhvervsliv.

Tværfagligt

Vi mødes på tværs af faggrænser til medlemsaftener, netværksarrangementer, diskussionsfora, erfaringsudveksling, virksomhedsbesøg og i mindre netværksgrupper, hvor vi beskæftiger os med både erhvervsspørgsmål, samfundsdebat og kultur.

Vores værdier

Med vores værdisæt vil vi gerne signalere, hvad der er vigtigt for os i vores netværk.

* Dynamik
o Vi har et proaktivt netværk at trække på
o Vi er i bevægelse
o Vi præger erhvervs- og samfundsdebatten
* Udfordring
o Vi udfordrer hinanden for at udvikle os
o Vi udfordrer beslutningstagere for at skabe bedre vilkår
* Succes
o Vi skaber betingelser for personlig og faglig udvikling
o Vi skaber værdifulde resultater

Målgruppe

Vores målgruppe er kvindelige ledere på alle niveauer, iværksættere og selvstændige og kvinder, der generelt gerne vil udvikle sig. Vi repræsenterer alle aldersgrupper - og du er også velkommen som nyuddannet.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk