Informationer

Gade og nr:
Islands Brygge 26
Postnr:
2300
By:
København S
Website:

FAI - Foreningen af Auto- og Industrilakerere

FAI er en landsdækkende sammenslutning af virksomheder, der er engageret i at følge med udviklingen for på den måde at kunne levere godt håndværk på forsvarlig vis til gavn for både kunder og medarbejdere. At en virksomhed er medlem hos FAI er bevis for kvalitetsarbejde, personlig kundebetjening, kreativitet og solidt håndværk.

FAI er både en brancheforening og en arbejdsgiverforening under DA. Som organisation varetager FAI medlemmernes interesser overfor myndighederne, forsikringsselskaberne og arbejdstagersiden samt bistår medlemsvirksomhederne med at løse de mange spørgsmål, der trænger sig på.

Du kan få mere at vide om, hvad vi arbejder med i FAI ved at se i den seneste udgivelse af branchebladet Ekstrasprøjten. Klik på linket i bunden af siden, så åbner siden den seneste udgivelse Ekstrasprøjten.

FAI's formål

At samle auto- og industrilakere samt rustbeskyttere i én forening til styrkelse af faglige interesser for vores medlemmer.

At forhandle om løn og arbejdsoverenskomst i overensstemmelse med Dansk Arbejdsgiverforenings regler.

At varetage og fremme fagets og medlemmernes interesser i økonomisk, overenskomstmæssig og faglige henseender, at samle fagets udøvere og fremme det kollegiale fællesskab, at servicere medlemmerne med udarbejdelse af kalkulations- og kvalitetsstyringssystemer m.m. samt på enhver lovlig måde at modarbejde enhver illoyal adfærd, der kan skade FAI, FAI's medlemmer eller fagets omdømme.

FAI's mål

Det er FAI's overordnede mål, at den enkelte medlemsvirksomhed til stadighed har optimale betingelser for at drive en rentabel virksomhed under hensyn til det omgivende miljø og medarbejdernes trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte FAI, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Populære netværk