Informationer

Gade og nr:
Bogøvej 15
Postnr:
8382
By:
Hinnerup
Website:

Favrskov Erhvervsråd

Foreningens formål er at være med til at sikre, at der til stadighed er et attraktivt erhvervsmiljø i Favrskov Kommune gennem vejledning, viden,
samarbejde og aktiviteter.

Medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages virksomheder i Favrskov Kommune. Foreninger eksempelvis turistforening, handelsstandsforeninger og
andre erhvervsrelaterede foreninger kan tegne et foreningsmedlemskab.
Bestyrelsen træffer afgørelse om foreningsmedlemskaber.

Forretningsgrundlag for Erhvervsrådet

Hvorfor skal vi have et fælles erhvervsråd i Favrskov Kommune?
Med kommunalreformen får Favrskov Kommune en størrelse og tyngde, der betyder, at erhvervsudviklingen i kommunen skal nytænkes. Det kræver nye spillere på banen. En af måderne til at sikre sammenhængskraft i den nye kommune er at nytænke eksisterende organisationer, så de følger den nye geografi og i deres opgaveløsning tager højde for de nye muligheder, der opstår for samarbejde og projektudvikling med partnere i og uden for den nye kommune.

Et fælles erhvervsråd for Favrskov Kommune skal være med til at løfte en lang række opgaver, som kan medvirke til at der skabes gode rammer for virksomheder i Favrskov Kommune. Som medlem af Favrskov Erhvervsråd får virksomheder mulighed for at deltage i netværk, debatfora og projekter, som kan understøtte mulighederne for egen og fælles udvikling.

Vision

Favrskov Erhvervsråd vil være den vigtigste erhvervsfremmeaktør i Favrskov Kommune. Foreningen vil være erhvervslivets aktive partner, som gennem formidling, vejledning, netværksdannelse, arrangements-afholdelse og kontaktled til samarbejdspartnere i og uden for kommunen, viser nye muligheder og skaber nye veje for erhvervsudviklingen i Favrskov Kommune.

Mål

Favrskov Erhvervsråd skal arbejde med:
- at skabe udviklingsmuligheder og gode rammebetingelser for erhvervslivet i Favrskov
Kommune
- at sikre adgang til informationer og vejledning for virksomheder
- at sikre muligheder for viden- og erfaringsudveksling
- at sikre adgang til den relevante arbejdskraft for virksomheder bl.a. gennem bosætnings-
politik, uddannelsestilbud og brobygning med videregående uddannelser

Favrskov Erhvervsråds opgaver

Drift af erhvervsforening

Favrskov Erhvervsråd skal varetage den daglige drift af foreningen bag Favrskov Erhvervsråd. Rådet skal tilbyde relevante medlemsaktiviteter i form af eksempelvis netværk og arrangementer.

Kontaktknudepunkt

Favrskov Erhvervsråd skal opbygge viden om erhvervsfremmeaktører i og uden for kommunen. Det skal sikre virksomheder adgang til kompetencer hos erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner. Det skal også sikre virksomhedernes adgang til at deltage i projekter og netværk i og uden for kommunen.

Sparringspartner

Favrskov Erhvervsråd skal være Favrskov Kommunes sparringspartner. Det gælder ved udarbejdelsen af en fremtidig erhvervspolitik og de elementer af kommuneplanen, som er relevante for erhvervsvirksomheder.

Lokal erhvervsservice

Favrskov Erhvervsråd skal være et godt henvisende vejledningssystem inden for generel erhvervsservice. Østjysk Iværksættercenter tager sig af iværksættervejledningen. Favrskov Erhvervsråd skal tage sig af den virksomhedsrettede erhvervsservice. De to institutioner skal arbejde tæt sammen for at aktiviteter koordineres og viden deles.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk