Informationer

Gade og nr:
Annebergparken 21
Postnr:
4500
By:
Nykøbing Sj
Website:

FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA informerer på forskellig vis sine medlemmer og aktive inden for FDA om, hvad der foregår i vores branche.

Udfordringerne for antenneanlæggene er større end nogen sinde. Digitaliseringen, stigende priser og kommercielle operatører der gerne vil overtage vores anlæg, er blot nogle af dem. Mange af os har opdaget, at når vi står sammen - står vi stærkere. Derfor har vi sluttet os sammen i FDA.

Kort om FDA
FDA er interesseorganisation for brugerejede antenneanlæg m.fl. Vi er antenneanlæggenes fælles talerør, og vi varetager deres interesser over for leverandører, myndigheder og medier. Vi følger løbende udviklingen i branchen og rådgiver om alle forhold i relation til at drive og udvikle et antenneanlæg. FDA er en demokratisk ledet organisation med det årlige landsmøde som højeste myndighed.

Sekretariatet samt den juridiske og den tekniske konsulentservice giver dagligt uafhængig rådgivning til antenneanlæggene. FDA fører sager overfor leverandører og myndigheder og om fornødent retssager ved domstolene. Omkostningerne dækkes af kontingentet.

FDA tilbyder også at aflaste bestyrelserne for praktiske opgaver som bogføring, regnskab, momsafregning, fakturering, kundeservice og brugerafstemninger, lige som vi kan tilbyde relevante forsikringer – alt sammen til konkurrencedygtige priser.

Medlemskab
Det er billigt at være medlem af FDA: For ca. 15 kr. pr. tilslutning pr. år kan du og din bestyrelse trække på vores store viden og erfaring om antenneforeningsdrift. Samtidig er I omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Kontakt sekretariatet for den nøjagtige pris for jeres anlæg eller beregn den selv her. Det er billigere pr. medlem, jo flere medlemmer man er.

Gratis prøvemedlemskab
I en periode på 4 måneder, kan du og dit anlæg afprøve, hvad et medlemskab af FDA vil betyde for jer, uden at det koster jer noget som helst! Alt hvad I skal gøre er at udfylde denne blanket og fremsende den til FDAs sekretariat.

Det giver gratis adgang til:

• FDA orientering til hele bestyrelsen (3 numre)
• Nyt fra FDA pr. mail til hele bestyrelsen (ca. 1 gang om ugen)
• Adgang til www.fda.dk, også den lukkede side: FDA Debat
• Adgang til medlemsmøder og regionsgeneralforsamlinger (dog uden stemmeret)
• Gratis adgang til FDA Messe 5.-6.11. og landsmøde 7.11. (dog uden stemmeret)
• Almindelig rådgivning hos sekretariatet
• Rådgivning hos regionsformanden.

Der er også adgang til juridisk og teknisk rådgivning (pris 720 kr. i timen ekskl. moms). Efter indmeldelse er også denne service gratis – og der er stemmeret). Tilbuddet gælder alle antenneanlæg, der ikke inden for de sidste 2 år har været medlem/prøvemedlem.

Har I spørgsmål i forbindelse med et prøvemedlemskab - eller et oridinært medlemsskab af FDA, er I meget velkomne til at kontakte Tina Boye på FDAs sekretariat på e-mail: dGluYUBmZGEuZGs=.

Vi glæder os til at byde jer velkommen som prøvemedlem.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk