Informationer

Gade og nr:
Rysensteensgade 3
Postnr:
1564
By:
København V
Website:

FDF

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en dansk, kristen frilufts- og ungdomsorganisation med ca. 24.000 medlemmer (2009). FDF er stiftet i 1902 på Frederiksberg og er dermed Danmarks ældste uniformerede børne- og ungdomsforening.

Aktiviteterne i FDF ligner på mange punkter dem i spejderkorpsene. Men der er dog nogle forskelle, blandt andet er det i FDF altid voksne der leder børnene, lige som FDF ikke er medlem af nogen af spejdernes verdensorganisationer.

I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.

Det laver vi

Hvad hver klasse laver i de forskellige kredse (de lokale afdelinger), kan variere meget. Lederne i kredsen lægger ofte programmet efter de interesser, kredsens børn har. PÅ vores hjemmeside kan du læse om nogle af de ting, man oplever som medlem af FDF.

Kontakt eventuelt din lokale kreds for at høre, hvad de har på programmet den kommende tid.

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de, i bund og grund, være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, performance og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. Det mener vi, er en god ballast at have med sig i voksenlivet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk