Informationer

Gade og nr:
Torvet 20
Postnr:
7100
By:
Vejle
Website:

FDL - Frie Danske Lastbilvognmænd

FDL kæmper især de små vognmænds sag

Frie Danske Lastbilvognmænd, i daglig tale kaldet FDL, er med sine 55 år en af landets ældste specialforeninger. Foreningen blev stiftet som en protest mod, at de ”etablerede” ikke rigtigt gjorde nok for de menige, og især ikke nok for de små og mellemstore vognmænd.

FDL altid været frontkæmper for at forbedre vilkårene for netop denne gruppe vognmænd, og det er også en væsentlig grund til, at FDL siden 1. juli 2007 har stået uden for hovedorganisationen og er en fri og uafhængig organisation.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv. Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold.

Med en flad organisation er FDL helt tæt på de aktive medlemmer. Den tætte kontakt skaber mere dynamik, og alle erfaringer viser, det betaler sig at ringe eller skrive til FDL, hvis man er utilfreds med noget, FDL kan tage sig af.

FDL´s mærkesager er at opnå størst mulig retssikkerhed, at fjerne det objektive ansvar i de tilfælde, hvor vognmanden er uden indflydelse på en chaufførs overtrædelse af en eller flere regler. FDL kæmper desuden for at overbevise politikerne om, at køre- hviletidsreglerne i højere grad skal tilpasses den virkelige verden og ikke fungere som et stift system, hvor der nærmest skal soves på kommando.

I bestræbelserne på at give de små og mellemstore bedre merkantile muligheder, har FDL etableret FDL Indkøb ApS. Det er et selvstændigt selskab, hvis primære formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige rabatter på køb af bl.a. olie og forsikringer, vejhjælp, finansiel leasing og gratis advokathjælp.

FDL Indkøb ApS kører sideløbende med det velkendte, politiske FDL, men der er særskilte bestyrelser i de to selvstændige foretagender, som begge har til huse på første sal i hoved-bygningen på DTC.

l dag, hvor hovedorganisationen DTL, efter manges opfattelse, nok primært går de helt store vognmandsfirmaers ærinde, er der mere end nogensinde behov for en vagthund til at bide de store i haserne. Det har FDL altid gjort, men tonen blev i løbet af 2005 så skærpet, at FDL fik mange opfordringer om at melde sig ud af DTL.

Der er for øvrigt en vis symbolik i, at FDL har domicil på Danmarks Transport Center, Gateway E45, nord for Vejle, for det var i sin tid FDL, der var den egentlige initiativtager til etableringen af DTC, som hurtigt skulle vise sig at blive et vigtigt knudepunkt for transport på gummihjul.

Optagelse af medlemmer

Som medlem optages enhver, der er registreret i cvr. registeret og som lovligt erhverv driver vognmandsvirksomhed, eller som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab, for så vidt den pågældende indenfor sin transportvirksomhed har vognmandskørsel med egne vogne som hoved­erhverv.

Bedømmelsen af, hvorvidt vognmands faget er hovederhverv, udøves af bestyrelsen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk