Informationer

Gade og nr:
Rørdalsvej 201
Postnr:
9220
By:
Aalborg Øst
Website:

FDT - Foreningen af Danske Transportcentre

FDT's formål er overordnet at:

* Fremme viden om og anvendelse af de åbne, neutrale transportcentre i Danmark og det øvrige Europa.

* Udvikle eksisterende og kommende transportcentre i Europa med henblik på at skabe kommercielt og miljømæssigt bæredygtige transportløsninger.

* Blive inddraget i dialog og beslutninger vedrørende infrastruktur-, transport- og logistikforhold

* Foreslå initiativer og aktiviteter, som fremmer udviklingen i og imellem centrene, såvel nationalt som internationalt, for gennem effektive transport- og logistikløsninger at skabe værditilvækst i transportsektoren.

* Fremme udbredelsen og anvendelsen af transportcentre i Europa, bl.a. gennem deltagelse i EUROPLATFORMS, der er netværksorgan for europæiske transportcentre.

FDTs internationale formål er:

* at foreslå og deltage i nye initiativer og aktiviteter, som kan fremme udviklingen i og imellem transportcentrene nationalt og internationalt,

*
at fremme udbredelsen og anvendelsen af transportcentre i Europa med dertil knyttet virksomhed, herunder deltagelse i selskabsdannelse med dette formål,

*
direkte eller via EUROPLATFORMS at få indflydelse på internationale beslutninger omkring transport, logistik og infrastruktur til gavn for FDTs medlemmer og det danske transporterhverv og

*
generelt at fremme FDTs internationale interesser indenfor transport og logistik.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk