Informationer

Gade og nr:
Solrød Center 22C
Postnr:
2680
By:
Solrød Strand
Website:

FDV - Foreningen af Vandværker i Danmark

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber. Af landets ca. 2700 private vandværker er 2.089 vandværker medlem af FVD.

FORMÅL

Foreningens formål er at styrke den decentrale vandforsyning og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder.

Foreningen kan yde bistand og rådgivning til medlemsvandværkernes bestyrelser gennem konsulentbistand og kursusvirksomhed.

MEDLEMMERNE

Som medlemmer optages almene vandforsyninger i Danmark, repræsenteret ved de i § 1, stk. 2 nævnte regioner

Som passive medlemmer kan optages enkeltpersoner, kommuner og leverandører indenfor vandværks-/VVS-branchen eller andre relevante brancher efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Foreningen består af:

- Repræsentantskab
- Landsbestyrelse
- 5 Regioner
- Sekretariat

Foreningens opgaver er:

Udadtil at fungere som interesseorganisation over for myndigheder inden for forsynings- og miljøsektoren, regering, folketing, by- og landskabsstyrelse, miljøstyrelse, kommuner og andre tilsvarende enheder.

Varetagelse af generelle vandværksinteresser direkte over for Folketinget, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, m.fl.

Deltagelse i udvalg, nævn og kommissioner, nedsat af centrale eller decentrale myndigheder på vandforsyningsområdet.

Indadtil at yde bistand og rådgivning til vandværkernes bestyrelser gennem konsulentarbejde og kursusvirksomhed.

Afholdelse af de vandværksudstillinger i Jylland, på Fyn og på Sjælland, hvor leverandører fremviser det sidste nye inden for vandværksdrift.

Planlægning og afholdelse af kurser for vandværkernes bestyrelsesmedlemmer.

Udgivelse af medlemsbladet Vandposten, bladet er sammen med hjemmesiden foreningens vigtigste informationskilde.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk