Informationer

Gade og nr:
Overgade 14 1 tv
Postnr:
5000
By:
Odense C
Website:

FDZ - Forenede Danske Zoneterapeuter

Foreningens medlemmer er færdiguddannede zoneterapeuter, studerende og støttemedlemmer. Foreningen har medlemmer i ind- og udland.

* FDZ arbejder for udbredelse af offentlighedens kendskab til zoneterapi
* FDZ arbejder for at at sikre brobygning med det etablerede sundhedssystem
* FDZ rådgiver om zoneterapeutuddannelsen i Danmark
* FDZ arbejder løbende på at udvikle den zoneterapeutiske grunduddannelse
* FDZ tilbyder efteruddannelse af foreningens terapeuter for at sikre høj kvalitet i arbejdet
* FDZ’s arbejder for dokumentation af zoneterapiens effekt
* FDZ deltager aktivt i internationalt samarbejde
* FDZ arbejder for udbredelse af erhvervszoneterapi som et tilbud til virksomheder
* FDZ’s lokalafdelinger tilbyder zoneterapeuterne gensidig inspiration, kollegialt samvær, erfaringsudveksling, foredrag og lignende

Foreningens formål

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes faglige interesser og at virke for en stadig højnelse af den faglige standard og herunder:
Stk. 1. At samle zoneterapeuter til varetagelse af standens faglige, økonomiske og kollegiale interesser.
Stk. 2. At varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder.
Stk. 3. At sikre den bedst mulige grund-, videre- og efteruddannelse i faget zoneterapi.
Stk. 4. At virke for, at medlemmer vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse.
Stk. 5. at sikre, at medlemmer, der er registreret i henhold til ”Registreringsordningen for Alternative behandlere”, lever op til de gældende regler omkring dette.
Stk. 6. At sikre de bedst mulige arbejdsforhold for zoneterapeuter, herunder den størst mulige indflydelse på de vilkår, hvorunder faget udøves.
Stk. 7. At samarbejde med faglige og andre organisationer i ind- og udland til fremme af fagets udvikling.
Stk. 8. At udvikle og udbygge forskning og forskningsmetoder, der fremmer fagets udvikling.
Stk. 9. At deltage i den almindelige sundhedsdebat, for derigennem at hævde zoneterapiens værdi for samfundet.
Stk. 10. Eventuelt at drive forlagsvirksomhed til udgivelse af publikationer inden for zone- tera¬pi

Medlemskategorier

Enhver uddannet og eksamineret zoneterapeut, der opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, kan søge medlemsoptagelse og efter eget valg registrering hos FDZ med henblik på opnåelse af den beskyttede titel Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk