Informationer

Gade og nr:
Christiansborggade 1
Postnr:
1558
By:
København V
Website:

FEHA - Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater

Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater, FEHA, blev stiftet den 21. juni 1967.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at arbejde for at omsætningsforholdene til enhver tid er sunde og rationelle, samt at repræsentere medlemmerne i spørgsmål af fælles interesse, såvel overfor omsætningsleddene og disses organisationer som overfor offentlige myndigheder, offentligheden og andre.

FEHA er medlem af den europæiske fabrikantorganisation, CECED.

FEHA har 23 medlemsvirksomheder, der markedsfører mere end 40 mærker indenfor store og små husholdningsapparater til el og gas.

Som medlemmer af FEHA kan optages leverandørvirksomheder, der enten producerer el-husholdningsapparater her i landet eller importerer og landsdækkende markedsfører sådanne produkter. Det er en forudsætning for medlemskab, at den pågældende virksomhed eller dennes ejere eller ledelse ikke direkte eller indirekte driver eller har kapitalmæssig tilknytning til detailsalg af pågældende apparater. Det er tillige en forudsætning, at den pågældende virksomheds kapitalgrundlag eller hidtidige aktivitet giver en rimelig sikkerhed for, at virksomheden har et eksistensgrundlag.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk