Informationer

Gade og nr:
Kronprinsessegade 16 4
Postnr:
1306
By:
København K
Website:

Feriehusudlejernes Brancheforening

Feriehusudlejernes Brancheforening blev stiftet i 1977 med det formål

* at virke for en samlet, enig og stærk branche
* at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem branchens udøvere i ind- og udland
* at varetage medlemmernes kommercielle og politiske interesser gennem medlemsmøder eller andre passende aktiviteter
* at virke for en generel højnelse af branchens anseelse, bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde såvel etisk som forretningsmæssigt forsvarlige forhold inden for branchen.

Feriehusudlejernes Brancheforenings medlemmer er en blanding af udlejningsbureauer med feriehuse over hele Danmark, lokale og regionale udlejningsbureauer samt feriehusudlejende turistbureauer.

Formål:

Foreningens formål er:
a) At virke for en samlet, enig og stærk branche
b) At styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem branchens udøvere i ind- og udland
c) At varetage medlemmernes kommercielle og politiske interesser overfor relevante brancheorganisationer, myndigheder, politikere mv.
d) At samle medlemmerne om fælles branchemæssige interesser gennem medlemsmøder eller andre passende aktiviteter
e) At virke for en generel højnelse af branchens anseelse, bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde såvel etisk som forretningsmæssigt forsvarlige forhold inden for branchen.

Medlemskab:
Som medlemmer kan optages alle udlejningsbureauer, varemærker eller sammenslutninger af sådanne. Der kan udelukkende optages medlemmer, der har, og vedbliver at have, fast forretningssted i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk