Informationer

Gade og nr:
Vormstrupvej 2
Postnr:
7540
By:
Haderup
Website:

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Foreningens formål er at virke til fremme af ferskvandsfiskeriet til gavn for den enkelte.

Formålet søges fremmet ved arbejde for:

- at fiskerimulighederne bliver udviklet.
- at fiskerimulighederne ikke bliver forringet, blandt andet ved bekæmpelse af forurening.
- at påvirke udvalg og råd sådan at fiskerilovgivningen bliver udformet bedst mulig.

Foreningens virksomhed omfatter alt fiskeri i ferske vande, såvel lystfiskeri, erhvervsfiskeri, akvakultur samt bredrejernes eget fiskeri. Foreningen udgiver et medlemsblad med det formål at skabe interesse og øge forståelsen for foreningens virke.

Medlemskab

Foreningen har to slags medlemmer: Personlige medlemmer benævnt som A-medlemmer og medlemsforeninger benævnt som B-medlemmer. Der kan endvidere jvf. §4 være æresmedlemmer. Det er overladt til bestyrelsens skøn at afgøre, om en ansøger kan optages som medlemsforening.

På forslag kan der ved generalforsamlingsbeslutning udnævnes æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie. De har samme rettigheder som A-medlemmer.

Indmeldelse i foreningen sker til foreningens sekretariat.

Lidt om Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark:

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er den eneste landsdækkende tværfaglige forening af sin art her i landet. Foreningen samler lystfiskere, lodsejere, ferskvandsfiskere og lodsejere og én og samme forening og samler således alle interesser ved vore ferske vande.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kunne i 2002 fejre sit 100 års jubilæum. Gennem alle årene har foreningen bevaret sit tværfaglige indhold og sammensætning, selvom der gennem tiden er sket forskydning i forholdet mellem antallet af de fire parter. Foreningen startede med hovedvægten på dambrugsdrift og ferskvandsfiskeri, men udviklingen har gennem tiden ændret sammensætningen af foreningens medlemsskare, således at lystfiskerne i dag er blevet de fleste.

Udviklingen til trods, så fastholder foreningen sit tværfaglige samarbejde med alle brugere af det ferske vand. Dette sker blandt andet gennem den rådgivning som Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark yder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri i det rådgivende §7-udvalg. Foreningen rådgiver desuden om fiskerireguleringer, fiskepleje mv. og deltager i udarbejdelsen af love og bekendtgørelser indenfor området. Foreningen er også høringsberettiget i forbindelse med det offentliges sagsbehandling indenfor områder af Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og andre områder indenfor miljø, fiskeri og natur.

Foreningen henvender sig til alle, som har interesse i og omkring de ferske vande, og alle – foreninger som enkeltpersoner – kan blive medlem af foreningen og der igennem modtage medlemsbladet ”Ferskvandsfiskeribladet”.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk