Informationer

Gade og nr:
Ole Rømers Vej 20
Postnr:
8670
By:
Låsby
Website:

Festudlejer.dk

Festudlejer.dk er en forening af individuelle festudlejere med en høj standard af service og sikkerhed.
Er der en opgave, som den enkelte ikke kan klare, er der altid en god kollega i nærheden.

Foreningen af Danske Festudlejere (tidligere Danmarks Service Udlejer Forening) blev oprettet i 1971 og består i dag af 62 individuelle, professionelle telt- og serviceudlejere fordelt over hele Kongeriet Danmark.
Foreningen arbejder for at bedre forhold for kunder, ansatte og branchen som helhed. Foreningen er stærkt engageret i videreuddannelse af medarbejderne, hvilket sker i samarbejde med 3f, HTS, Amu-Nordjylland og Servicefagenes Uddannelses Sekretariat samt ved studieture i ind- og udland. Foreningen er også talerør overfor myndigheder mm.

Foreningen arbejder for at bedre kvaliteten på udlejningsmateriel, hvilket bl. a. sker gennem fælles indkøb af materiel, tilpasset udlejningsbehovet. Således er meget materiel, forbrugerne kan købe i billigmarkedet af en sådan standard, at det ikke kan bruges til professionel udlejning. Noget af det udbudte ”discount”materiel kan være farligt – og endda ulovligt at anvende. I Danmark findes kun få regler, hvor der i f. eks. Tyskland er krav, der skal opfyldes for udlejningsmateriel.

Foreningen sidder med ved bordet, når f. eks. teltregler tilpasses. Endvidere er foreningen høringspartner og initiativtager ved adskillige myndighedernes opgradering af regler dækkende området. Foreningen sørger for løbende underretning til medlemmer samt Danmarks øvrige registrerede festudlejere gennem bladet Festudlejer.dk

Spørg os

Vi er altid glade for at hjælpe og vejlede Dem...
- som medlem af Foreningen af Danske Festudlejere er vi specialister på dette område.

Foreningen har til interesserede nye medlemmer en lille pjece om foreningens virke, som kan downloades på vores hjemmeside.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk