Informationer

Gade og nr:
Rejsby Landevej 16
Postnr:
6780
By:
Skærbæk
Website:

FME - Foreningen Muslingeerhvervet

Foreningen Muslingeerhvervet er stiftet af Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (DFE) og Fiskere.

Foreningens primære opgave er at administrere erhvervets program for algeovervågning og varetage genudlægningen af undermålsmuslinger, omplantning, samt at udvikle og bevare muslinge- og østersforekomster.

Formål

Foreningen skal sikre økonomiske midler til prøvetagning og analyser af prøver for at sikre åbning af fiskeområder.

Foreningen skal via alliancer, samarbejder, forsk­­ning og andet, sikre fremtidigt kommercielt udbytte af danske skaldyrsforekomster.

Foreningen skal sikre, at besluttede betalingstakster, fiskeri og tilsynsbestemmelser overholdes.

Foreningen skal sikre økonomiske midler til fortsat at udvikle og bevarer muslingeforekomster.

Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver virksomhed, der opkøber toskallede bløddyr fra danske farvande, samt licenstager til fiskeri af toskallede bløddyr.

Det skal på foreningens hjemmeside altid foreligge en opdateret liste af foreningens medlemmer.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk