Informationer

Gade og nr:
Linnesgade 28
Postnr:
1361
By:
København K
Website:

FMF - Forsikrings Mægler Foreningen

En forsikringsmægler er en person, der med kundens fuldmagt udøver rådgivning og forhandler med forsikringsgivere om tilbud og placering af forsikringsdækninger.

Rådgivning finder sted inden for de områder hvor forsikringsmægleren har modtaget Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed iht. Lov om forsikringsformidling.
De 2 koncessionsområder er Skadesforsikring og Livsforsikring.

Forsikringsmægleren bør udføre sit arbejde for kunden på grundlag af en fuldmagt, kaldet et forsikringsmæglermandat og en samarbejdsaftale, der specificerer de vilkår, som er gældende for forsikringsmæglermandatet, herunder hvorledes betaling for udført arbejde skal finde sted.
Betaling kan afhængig af opgavernes karakter finde sted som provision, der er en del af den erlagte præmie og/eller honorar.

Forsikringsmægleren er kundens rådgiver og skal til enhver tid alene varetage dennes interesser.

Forsikringsmægleren skal have tegnet en professionel ansvarsforsikring på mindst DKK 10 millioner, således at forkert eller mangelfuld rådgivning, der påfører kunden tab kan dækkes via denne forsikringsordning.
Tvivl om hvorvidt en forsikringsmægler i konkrete sager har båret sig ukorrekt ad, kan oftest afklares ved henvendelse til sekretariatet.

Medlemsskab

Medlemsskab kan opnås af en forsikringsmæglervirksomhed, der er godkendt af Finanstilsynet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk