Informationer

Gade og nr:
Japanvej 2
Postnr:
4200
By:
Slagelse
Website:

FOA - Fag og Arbejde

FOA - Fag og Arbejde er Danmarks tredjestørste fagforbund med ca. 203.000 medlemmer fordelt på 43 afdelinger og tilsluttet hovedorganisationen LO. Størstedelen er kommunalt/amtskommunalt ansatte og en mindre del er privat ansatte. Fælles for alle medlemmerne er, at de leverer offentlig service bl.a.:

De passer børn, plejer patienter på hospitaler og plejehjem, slukker brande, yder hjælp og service til ældre og personer med handicap, kører busser, gør rent og laver mad på sygehuse, skoler, kaserner og vedligeholder bygninger.

FOA varetager lønmodtagernes interesser på arbejdsmarkedet. FOA forhandler overenskomster, fører faglige sager og giver råd og vejledning. Endvidere er FOA høringsberettiget, når det gælder lovgivning om løn- og arbejdsvilkår.

Værdier

De tre centrale værdier i FOA er:

* Tryghed
* Faglighed
* Medlemmet i centrum

Bliv medlem

FOA og FOAs A-kasse - din partner på arbejdspladsen
Et medlemskab af FOA giver dig del i de mange fordele, som FOA tilbyder. Læs mere om fordelene på vores hjemmeside.

For at blive medlem af FOA og FOAs a-kasse skal du være i arbejde, eller være under uddannelse/uddannet inden for FOAs overenskomstområder.

Bliv medlem af FOAs a-kasse - det betaler sig. Mister du dit job, koster det dyrt at stå uden a-kasse.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk