Informationer

Gade og nr:
Tranevej 22
Postnr:
4683
By:
Rønnede
Website:

FOF - Folkeligt Oplysningsforbund

FOF er Danmarks førende oplysningsforbund. Mere end 250.000 danskere er hvert år aktive inden for FOF, som tilbyder en bred vifte af undervisning og kulturelle arrangementer i mere end 82 kommuner.

FOF’s lærerstab underviser i kreative fag, f.eks. design og madlavning, i bevægelse, f.eks. yoga og afspænding, i sprog, i musiske fag og i kontorfag, herunder EDB. FOF arrangerer også en lang række foredrag om relevante kulturelle og samfundsfaglige emner.

FOF er en moderne værdibaseret virksomhed på foreningsbasis med aftenskoler i hele landet og et sprogcenter i Hellerup. Det er FOF’s mål at bidrage til at give borgerne et rigere samfunds- og kulturliv.

Værdigrundlag
FOF’s formål er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

FOF’s mission er at udvide den enkeltes indsigt, vidsyn og livskvalitet.

FOF’s vision er folkeoplysning, der indeholder både læring og oplevelser.

FOF’s slogan er: Et rigere liv.

FOF’s logo er: Spiralen - den evige udvikling, der kender sit udgangspunkt.

Kontakt FOF
Hvis du skal bestille et kursus eller foredrag, skal du kontakte den lokale FOF-afdeling, der tilbyder aktiviteten. Du kan se oversigten over alle FOF afdelinger nedenfor. Du kan også klikke dig frem til den enkelte afdeling ved hjælp af Danmarkskortet.

FOF’s sekretariat varetager FOF’s generelle interesser i forbindelse med folkeoplysningslov, juridiske forhold, markedsføring m.v. Hvis du har behov for at kontakte FOF’s sekretariat, finder du kontaktoplysningerne på vores hjemmeside.

Populære netværk