Informationer

Gade og nr:
Åbogade 15
Postnr:
8200
By:
Aarhus N
Website:

FOIN - Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark

FOIN er sammenslutningen af forskerparker og innovationsmiljøer i Danmark. Et landsdækkende forum for erfaringsudveksling og meningsdannelse om innovation, iværksætteri, technology transfer, kapitaltilførsel mv.

Vi spiller en aktiv rolle i arbejdet med at øge det offentlige og private samspil, kommercialisere forskningen og skabe nye arbejdspladser.

Om FOIN

FOIN blev stiftet i 2001. I januar 2004 blev foreningen udvidet, så den nu omfatter både alle forskerparker og alle innovationsmiljøer i Danmark. Innovationsmiljøerne har ca. 220 aktive porteføljeselskaber og i forskerparkerne bor ca. 470 højteknologiske og vidensbaserede virksomheder.

Foreningen er de danske forskerparkers og innovationsmiljøers samarbejdsorgan og har til formål at fremme de danske forskerparkers og innovationsmiljøers udvikling og fælles interesser i Danmark og globalt. Foreningen optræder som talerør og/eller forhandlingspart for medlemmerne inden for de arbejdsområder, som bestyrelsen beslutter foreningen skal varetage.

Foreningens virke dækker fælles udvikling af produkter, ydelser og koncepter, fælles uddannelse af medarbejdere, videndeling og koordinering.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk