Informationer

Gade og nr:
Marholm 31
Postnr:
2670
By:
Greve
Website:

Fokus A - Foreningen For Kurdiske Studerende og Akademikere

Som den hidtil eneste af slagsen, er Foreningen for Kurdiske Studerende og Akademikere FOKUS-A) en studenterorganisation, der henvender sig mod danskere med kurdisk baggrund, som er i gang eller færdig med en uddannelse. Denne målgruppe har behov for særlig fokus, idet kurdere nationalt set har i mange århundreder levet i en uklar balancegang mellem anerkendelse og fornægtelse. Kurdere i Danmark er i dag nået til en position, hvor de gør sig bemærket i offentligheden med deres intellektualitet og bidrag til debatten i det danske samfund. Gennem FOKUS-A vil dette potentiale kunne organiseres og dermed kanaliseres til at tjene konkrete formål og projekter.

Foreningen formål og virke
Foreningen har til formål at fungere som en fælles platform, hvorpå alle kurdiske studerende og akademikere i Danmark kan forenes og skabe et netværk med henblik på at styrke deres faglige, akademiske, sociale og kulturelle færdigheder samt at styrke den kurdiske identitet. Foreningen har flg. grundlæggende værdier i rangeret orden: Kurdisk idenditet, Netværk, Vidensformidling, Tolerance og Pålidelighed.

Foreningens virke omfatter følgende målsætninger:

Stk. 1. Foreningen er ikke tilknyttet nogen politiske eller religiøse organisationer.
Stk. 2. At forene og styrke fælleskabet blandt kurdiske studerende og akademikere i Danmark.
Stk. 3. At styrke forståelsen og vigtigheden af at være bevidst om de kurdiske værdier, kultur, historie, og sprog.
Stk. 4. At indskrabe viden indenfor alt der vedrører kurdiske studerende og deres idenditet og formidle dette til alle, specielt de kurdiske studerende
Stk. 5. At promovere udveksling af ideer, information og viden mellem dets medlemmer.
Stk. 6. At facilitere formidling af viden med relevans for Stk. 3 ud til folk med interesse herom
Stk. 7. At planlægge og arrangere aktiviteter med henblik på at styrke solidaritet mellem dets medlemmer.
Stk. 8. At tilskynde og assistere kurdiske unge uden uddannelse til at opsøge og gennemføre uddannelse i Danmark.
Stk. 9. At mobilisere nødvendige foretagender med henblik på at befordre ovenstående punkter.

Foreningens målgruppe og medlemmer
Foreningen målsætter at henvende sig til kurdiske studerende og akademikere i Danmark. Som aktivt eller passivt medlem af Foreningen kan bestyrelsen optage enhver i denne gruppe, der har udfyldt indmeldelsesblanketten eller søgt om det skriftligt. Enhver i denne gruppe, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Alle medlemmer har pligt til at være registreret i foreningen med navn, fødseldato, uddannelse, faglig affliation, telefonnr. og gyldig e-mailadresse, som foreningen forholder sig anonymt til.

Medlemsforhold
Foreningens medlemmer optages enten som aktiv eller passiv medlem. Som aktiv medlem optages myndige medlemmer der søger en aktiv deltagelse i foreningens virke og organisation. Et aktivt medlem kan opsøge om deltagelse i et af foreningens råde, udvalg eller anden forsamling nedsat af bestyrelsen. Som passiv medlem optages enhver anden som søger om at deltage i foreningens arrangementer og aktiviteter, modtage nyhedsbreve samt at blive holdt opdateret om anden aktivitet i foreningen. Medlemskontingentetfastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og kræves hver tredje måned forud. Kontingentet er bestemt til 75 kr. for alle medlemmer.

Populære netværk