Informationer

Gade og nr:
Trommesalen 3
Postnr:
1614
By:
København V
Website:

Folk & Forsvar

Folk & Forsvar er stiftet den 1. januar 2000 ved en fusion af det oprindelige "Samvirket Folk & Forsvar" og "Landsforeningen Værn om Danmark".

Folk & Forsvars formål er ...

Folk & Forsvar er en almennyttig landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik.
Folk & Forsvar har til formål gennem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og derigennem styrke forsvarsviljen og -evnen.

Folk & Forsvar har endvidere til formål at gennemføre projekter og initiativer, der bidrager til at skabe forståelse for behovet for beredskabsmæssig robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte.

Folk & Forsvar fremmer disse formål ved at skabe fokus og debat og fremføre synspunkter på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, og udbrede kendskabet i befolkningen til de arbejdsopgaver, der varetages af det militære forsvar, redningsberedskabet, politiet og den civile sektors beredskab.

Bliv medlem af Folk & Forsvar

Folk & Forsvar optager som medlemmer organisationer, foreninger, virksomheder og firmaer samt individuelle medlemmer, der tiltræder organisationens formål.

Folk & Forsvar er efter Ligningslovens § 8 A godkendt som en almenvelgørende forening. Denne status forudsætter blandt andet, at vi har bred opbakning i individuelle medlemskaber.

Tilsvarende er et solidt medlemsgrundlag forudsætningen for, at Folk & Forsvar overhovedet kan føre vort formål og vore fokusområder og mærkesager ud i livet.

Derfor: Støt Folk & Forsvar!

Som medlem af Folk og Forsvar er du med til at sætte fokus på det forsvars- og sikkerhedspolitiske emneområde.

Vi tilbyder vore medlemmer

- et medlemsblad med aktuelle temaer
- et elektronisk nyhedsbrev hver måned
- mulighed for deltagelse i regionale arrangementer og møder, og
- mulighed for at modtage udgivne bøger og publikationer.

Kontingent i 2010:
Standard medlemskab kr. 150,00
Ægtepar i standard medlemskab kr. 225,00
Ungdom/studerende (under 30 år) kr. 50,00
Pensionister kr. 50,00
Pensionistægtepar kr. 100,00

Firmaer og selskaber kan tegne et særligt sponsormedlemsskab.
Kontingentstørrelse er frivillig - dog minimum kr. 1.000,00 årligt.

Populære netværk