Informationer

Gade og nr:
Nytorv 7
Postnr:
1450
By:
København K
Website:

Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Folkehøjskolernes Forening har som formål: ”At arbejde for folkehøjskolens idé og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling”. Foreningen er en medlems- og interesseorganisation som administreres fra Højskolernes Hus på Nytorv i København. Huset varetager skoleformens udvikling, ved at

* være i tæt dialog med det politiske system og sørger for at tale højskolernes sag
* bistå med hjælp og rådgivning i bl.a. juridiske, pædagogiske, formidlingsmæssige og administrative spørgsmål
* afholde kurser og efteruddannelsestilbud for højskolernes ansatte
* afholde årsmøde og generalforsamling i seriøse og festlige rammer
* markedsføre og brande højskolerne via annoncering, web, events og kunderådgivning
* udgive Højskolebladet, som et selvstændig og uafhængigt kulturmagasin
* samarbejde med andre uddannelsesformer om udvikling af nye tidssvarende tilbud
* samarbejde med sagsbehandlere og vejledere om afklaringsforløb

Foreningen har brug for sparring fra et aktivt bagland. Med dit medlemskab får du mulighed for at præge dagsordenen og få indflydelse på dansk højskolepolitik.

Bliv medlem

Skolemedlemskab

Foreningen optager tilskudsberettigede folkehøjskoler som skolemedlemmer.

Personligt medlemskab

Alle med interesse for højskolen kan blive medlemmer.
Medarbejdere, skolebestyrelses-medlemmer samt medlemmer af skolekredse/repræsentantskaber ved tilskudsberettigede folkehøjskoler kan blive medlemmer med stemmeret.

Et personligt medlemskab koster kr. 200,- om året.

Populære netværk