Informationer

Gade og nr:
Søgade 11
Postnr:
8000
By:
Aarhus C
Website:

Folkeskolens Musiklærerforening

Har du musiktimer på skemaet?
- så har du brug for en forening, der hele tiden arbejder for at give faget musik og dets lærere optimale forhold.

Folkeskolens Musiklærerforening (FM) er den forening!
FM er en landsdækkende sammenslutning af 17selvstændige musiklærerforeninger, lokalforeningerne.

Der er også en lokalforening, hvor du bor, og når du melder dig ind i den, bliver du automatisk medlem af FM (og omvendt!).

Hvad får du ud af dit medlemsskab af Folkeskolens Musiklærerforening?

- Indflydelse på skole - og uddannelsespolitiske spørgsmål
FM søger ad mange kanaler : DLF, de politiske partier, medierne m.m. at få indflydelse på beslutningsprocesserne bag musikundervisningen i folkeskolen.
Derudover har FM mange gode samarbejdsrelationer til bl.a. Undervisningsministeriets fagkonsulent for musik, Seminarielærernes Musiklærerforening, alle de praktisk/musiske faglige foreninger samt Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf).

FM´s intentioner er naturligvis at skaffe musikundervisningen så gode vilkår som muligt m.h.t. timetal, lokaler, undervisningsmaterialer og lærernes efteruddannelse.

Kursus – og materialerabat
Alle lokalforeningerne arrangerer således kurser for musiklærerne (korte kurser ell. internatkurser, ofte i samarbejde med det lokale University College. FM afholder hvert år i juli (uge 30) det store, traditionsrige 5-dages musikkursus på Rødding Højskole.

Som medlem af FM får du information om alle kurserne, ligesom kursusafgiften er lavere end for ikke-medlemmer. På alle kurser kan Foreningens forlags materialer købes med stor rabat.

Medlemsblad og lokalforenings-info
Som medlem af FM får du 6 gange årligt tilsendt medlemsbladet "Dansk Sang", hvor igennem FM udadtil søger at vinde gehør for sine synspunkter til fremme for musikundervisningen og den pædagogiske udvikling.
"Dansk Sang" er et tidsskrift, som gennem indhold: spændende artikler om musikpædagogiske problemstillinger m.m., tryk og lay-out kan måle sig med de bedste internationale musiktidsskrifter.
De fleste lokalforeninger udsender ligeledes et medlemsblad.

Gode råd og dialog
FM´s formand, næstformand, forretningsudvalg og pædagogisk udvalg står til din rådighed med gode råd og vejledning i spørgsmål vedrørende musikundervisning, såvel praktiske som pædagogisk/teoretiske.

Forlag og medindflydelse
Folkeskolens Musiklærerforening har sit eget forlag, som udgiver materialer til brug i musikundervisningen: B-serien.
Materialerne er alle grundigt afprøvet i skolen og er tilrettelagt ud fra mange læreres erfaringer fra den daglige musikundervisning, og de lever fuldt op til folkeskolens læseplan og vejledning for faget musik.
Mange skoler (og musiklærere) landet over har allerede abonnement, og alle materialerne kan ses på de fleste Amtscentre for Undervisning.
Der er mange gode grunde til at blive medlem af Folkeskolens Musiklærerforening! Folkeskolens Musiklærerforening er konstant i udvikling og har en støt voksende medlemsskare!

Folkeskolens Musiklærerforenings formål:

... at styrke og udvikle folkeskolens musikundervisning;

... at arbejde for, at faget musik og dets lærere får de bedst mulige arbejdsvilkår;

... at fremme og koordinere synspunkter, erfaringer og spørgsmål af betydning for musikundervisningen i folkeskolen;

... at fremme kontakten med foreninger, der arbejder i overensstemmelse med Folkeskolens Musiklærerforenings faglige og fagpolitiske intentioner.

... i faglige og fagpolitiske spørgsmål at være kontaktorgan til Danmarks Lærerforening.

Populære netværk