Informationer

Gade og nr:
Kvægtorvsgade 1 kl
Postnr:
1710
By:
København V
Website:

Forældreorganisationen Skole og Samfund

Skole og Samfund er en forening for skolebestyrelser og andre interesserede med tilknytning til den danske folkeskole. Vi er en landsforening med lokalafdelinger i landets 98 kommuner.

Skole og Samfund er forældrenes repræsentant over for politikere og samarbejdspartnere - både på landsplan og på lokalplan. Foreningen er forældrenes vagthund, der overvåger, at Folkeskoleloven bliver overholdt - i ord såvel som i ånd.

Har du brug for inspiration i dit skolebestyrelsesarbejde, kan du kigge på siderne med vores bøger og/eller vores månedsblad SKOLEBØRN.
Hvis du er interesseret, kan du tegne abonnement eller personligt medlemskab.

Formål og opgave

Det er Skole og Samfunds formål:

§ at styrke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund;
§ at styrke skolebestyrelsernes indflydelse på folkeskolens
arbejde
§ at styrke forældrenes indflydelse på og ansvar for skolens
arbejde;
§ at styrke folkeskolens stilling i det samlede
undervisningstilbud;
§ at styrke skole-, undervisnings- og opdragelsesformer, der
fremmer den enkelte elevs kundskaber, alsidige udvikling,
selvstændighed og samarbejdsevne
Det er Skole og Samfunds opgave:
§ at arbejde for, at skolebestyrelsernes indflydelse på
folkeskolens udvikling bliver styrket
§ at varetage skolebestyrelsernes og forældrenes interesser
over for tredjepart
§ at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem kurser,
møder, udgivelse af medlemsblad mv.
§ at yde rådgivning til foreningens medlemmer;
§ at søge repræsentation i instanser, hvor skolens forhold
behandles;
§ at samarbejde med andre organisationer og
sammenslutninger, der har opgaver fælles med Skole og
Samfund.
§ at varetage forældrenes og elevernes interesser i den danske
folkeskole

Medlemmer

a. Optagelse
Som medlemmer optages skolebestyrelser i folkeskolen i Danmark,
samt enkeltpersoner og sammenslutninger af forældre, der tilslutter sig foreningens formål.
Frie grundskoler og kommunale råd og udvalg kan tegne et støttemedlemskab, der er uden stemmeret.
Et støttemedlemskab giver ret til at modtage samme materiale og samme meddelelser som tilgår øvrige medlemmer. Skole og Samfunds vedtægter pr. 21. november 2009

----
Netværk og foreninger i Danmark - erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk