Informationer

Gade og nr:
Solbakken 30
Postnr:
7260
By:
Sønder Omme
Website:

Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte

Forbundets formål er:

* at kunne samle alle kirke- og kirkegårdsansatte i et forbund for herigennem
* at arbejde for de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne samt at støtte medlemmerne i alle sådanne forhold,
* at udøve den forhandlingsret over for alle kirkelige myndigheder og over for alle sine medlemsgrupper, som forbundet har
* ved sit medlemskab af Statsansattes Kartel, som forbundet skal være tilsluttet
* at arbejde for at hæve medlemmernes kvalifikationsniveau ved kurser og efteruddannelse m.v. og
* at udgive et medlemsblad.

Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, som ved en kirke eller kirkegård er ansat i en stilling, for hvilken forbundet har forhandlingsret.

Optagelse sker i vedkommende afdeling, der fremsender optagelsesbegæringen til forbundet.

Medlemsskabet har virkning fra den dato, da indmeldelsen blev modtaget, og medlemmet er fra dette tidspunkt omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af forbundets og afdelingens vedtægter.

Arbejdsløshedskasse

Medlemmerne er optagelsesberettigede i Stats- og Teleansattes Arbejdsløshedskasse (STA).

Populære netværk