Informationer

Gade og nr:
Den siddende formands adresse
Postnr:
By:
Website:

Foreningen af Danske Detektiv og Erhvervsefterforskere

FDDE er en forening for professionelle privatdetektiver og erhvervsefterforskere. Foreningen tæller i dag 16 medlemmer, fordelt over hele landet. Gennem vort interne samarbejde, er vi i stand til at tilbyde Dem alle former for efterforskning, over hele landet.
Specielt ved større, eller "tungere" sager for erhvervslivet, er dette en fordel, idet vi kan løse opgaver 24 timer i døgnet, og indenfor stort set alle typer af sager.

Om foreningen

* Foreningen FDDE har til formål at højne standarden i branchen, ved opstilling af etiske regler for detektivvirksomhed. Samtidig arbejder foreningen for forbedring af detektivers arbejdsforhold både politisk og praktisk.

* Formålet med FDDE er primært, at sikre at de personer og virksomheder der entrerer med et detektivbureau, får en ordentlig og redelig behandling, i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende lovgivning.

* Reglerne for et detektivbureaus optagelse i FDDE er derfor strenge, og uden undtagelse. Forbryder et medlem sig mod reglerne i vedtægterne, eller mod gældende lovgivning, kan vedkommende derfor udelukkes fra foreningen.

* Et detektivbureau, der i sin markedsføring angiver at være medlem af FDDE er således godkendt af de øvrige medlemmer i foreningen. Det er Deres garanti for at det pågældende bureau opfylder alle regler, herunder dansk lovgivning.

* For at sikre overholdelse af såvel vedtægterne, som foreningens etiske regler, har FDDE derfor oprettet et ankenævn, hvortil kunder kan rette henvendelse, hvis de føler sig uretmæssigt behandlet af et af vore medlemmer.

* Finder De ikke de ønskede oplysninger på denne side, eller ønsker De et spørgsmål uddybet, er De er altid velkommen til at kontakte FDDE for nærmere oplysninger.

Foreningens formål er at:

01. Højne standarden i, og respekten omkring branchen.
02. At danne samlet front mod eventuelle politiske tiltag.
03. At etablere en bedre dialog mellem branchen, politi og politikere.
04. At udveksle erfaringer på et professionelt niveau gennem
oprettelse af en lukket intern hjemmeside og debatforum.
05. At udarbejde etiske regler for FDDE.
06. At afholde relevante kurser og møder.
07. At oprette et velfungerende ankenævn, besat med relevante personer.
08. At opnå rabatordninger hos diverse leverandører.
09. At lave oplæg til indgåelse af forsikringsaftaler.
10. At varetage seriøse henvendelser fra medierne.
11. At behandle øvrige emner og forslag der fremkommer fra medlemmerne.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages detektivbureauer og detektivbureauer med tilknyttet vagtvirksomhed, eller andre relevante virksomheder, eller personer, som på anden måde er tilknyttet detektivbranchen.
Det er en forudsætning at bureauansøgere kan dokumentere, at have været momsregistreret med branchen i minimum 2 år.
Optagelse af nye medlemmer er underlagt foreningens godkendelse.

Populære netværk