Informationer

Gade og nr:
Kalvebod Brygge 47
Postnr:
1560
By:
København V
Website:

Foreningen af Interne Revisorer

Foreningens formål er at styrke den uddannelsesmæssige, etiske og faglige udvikling inden for intern revision.

Medlemskab

Som medlemmer af foreningen kan optages:

* Virksomheder eller offentlige myndigheder og institutioner eller lignende, der har etableret eller står foran etablering af en intern revisions funktion.
* Personer, som er ansat i en intern revisionsafdeling i en virksomhed, offentlig myndighed, institution eller lignende, som nævnt ovenfor.
* Medarbejdere og studerende tilknyttet uddannelsesinstitutioner inden for fagområdet revision.
* Virksomheder eller personer, der på anden måde end angivet ovenfor, har tilknytning til området revision.

Medlemskabet for virksomheder, offentlige myndigheder, institutioner mv. udøves på vegne af virksomheden, myndigheden, institutionen mv. af chefer og/eller medarbejdere ansvarlige for eller tilknyttet pågældende virksomhed, myndighed, institution, revisions afdeling.

Foreningens bestyrelse godkender medlemskaber.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke lever op til foreningens etiske eller faglige standard.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er tidligere bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer eller lignende, der har ydet en stor indsats og samtidig har været medlem af foreningen i et betydeligt antal år.

Netværk

Foreningen af Interne Revisorer tilbyder at medlemmerne kan danne forskellige netværksgrupper - enten på permanent basis (erfagrupper) eller ad-hoc. Grupperne vil typisk være på en 8-12 personer. Gruppens medlemmerne mødes efter nærmere aftale og vælger selv dagsorden. På møderne vil der være mulighed for at udveksle viden og erfaring indenfor de aftalte rammer.

Der er mulighed for på hjemmesiden, at oprette referater fra de enkelte gruppemøder, således at andre medlemmer kan blive orienteret om gruppens arbejde.

Registrering af ønske om deltagelse i de forskellige grupper foregår også via hjemmesiden ligesom gruppens medlemmer selv administrerer hvem der skal være med i gruppen.

Populære netværk