Informationer

Gade og nr:
Pilestræde 58
Postnr:
1112
By:
København K
Website:

Foreningen af Kliniske Diætister

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) er en fagforening oprettet af diætister i 1992. Medlemmer er professions bachelorer i ernæring og sundhed (alle linjer) og cand. scienter i human/klinisk ernæring, cand.scient.san, cand.scient.san.publ.

Historisk set var FaKD kun for diætister. Diætistuddannelsen var en overbygningsuddannelse.
Uddannelsen har ændret sig til PBESere (professionsbachelorer i ernæring og sundhed), med 3 linjer:
• KD’er (kliniske diætister)
• SFF’er (sundhedsfremme, forebyggelse og formidling)
• LFS’er (ledelse, fødevarer og service)

I foråret 2010 blev det vedtaget at FaKD optager alle ernæringsprofessionelle. Dermed er FaKD den mest oplagte fagforening for alle ernæringsprofessionelle, og ikke længere udelukkende for diætister.

Foreningens overordnede formål er at varetage medlemmernes ansættelses, erhvervsmæssige- og uddannelsesmæssige interesser og medvirke til, at der skabes flere arbejdspladser til vores medlemmer.

Vi arbejder konstant på at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau hos medlemmerne gennem kurser og udveksling af erfaringer og materiale. Foreningen bruger også mange kræfter på at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde, ligesom vi hele tiden arbejder på at udbrede kendskabet til professionerne.


Foreningen af Kliniske Diætister udgiver fagbladet ”Diætisten”, som udkommer seks gange om året.

Medlemsfordele:
Som medlem af FaKD får du en række faglige fordele og adgang til juridisk bistand, men også en række af rabatter og tilbud. Fordelene omfatter alt fra rejseforsikringer, billigere mobilabonnementer og ferierabatter. Medlemsfordelene er nærmere beskrevet på FaKDs medlemssite.

ERFAgrupper:
Medlemmerne mener, at videns- og erfaringsdeling danner grundlaget for, at medlemmernes faglighed udbygges og styrkes. Derfor støtter foreningen oprettelse af forskellige ERFA-grupper, som får deres egne sider på medlemsintraet.

Formål

Stk. 1. At varetage medlemmernes ansættelsesmæssige, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige interesser.

Stk. 2. At medvirke til at skabe flere arbejdspladser for medlemmerne.

Stk. 3. At medvirke til at opretholde og højne det faglige niveau blandt medlemmerne.

Stk. 4. At medvirke til at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde.

Stk. 5. At varetage forhandlingsretten for medlemmerne over for offentlige og private arbejdsgivere

Stk. 6. Foreningens formål søges bl.a. fremmet ved:

a) Rådgivning og vejledning samt ydelse af juridisk støtte, rådgivning og vejledning i rets- og tjenstlige forhold til medlemmer, der anmoder herom.

b) Samarbejde med andre tilsvarende organisationer.

c) Udgivelse af informationsmateriale o. lign.

d) Afholdelse af møder, konferencer, kurser mv. efter behov

Det daglige arbejde i foreningen varetages af formanden, næstformanden og bestyrelsen via sekretariatet. FaKD har sekretariat i København, med faglig sekretær og advokater tilknyttet.
FaKD sidder med i mange partnerskaber og repræsenterer medlemmernes interesser.
Bestyrelsen består af medlemmer valgt fra regionerne. I landets 5 regioner er der også valgt en regionsformand. Der er også nedsat forskellige udvalg, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage.

Vores organisationsprocent er høj – ca. 90 procent af alle uddannede diætister er medlemmer af foreningen. Vi er over 600 medlemmer, størstedelen er autoriseret af Sundhedsstyrelsen.

Populære netværk