Informationer

Gade og nr:
Vandtårnsvej 59
Postnr:
2860
By:
Søborg
Website:

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Foreningens formål er:

- at fremme, udvikle og koordinere beredskabsområdet i den kommunale sektor.
- at bidrage til en styrkelse af medlemmerne som ledere.
- at bidrage til forståelse for og formidle viden om de beredskabsfaglige opgaver
- og udfordringer.
- at fremme medlemmernes faglige viden.
- at fremme det kollegiale forhold mellem medlemmerne.
- at fremme samarbejdet med andre myndigheder og interessenter.
- at samarbejde med og rådgive Kommunernes Landsforening.
- at udgive publikationer om beredskabsmæssige emner.

MEDLEMMER

A-medlemskab:
Som A-medlemmer af FKB optages:

Kommunale beredskabschefer.

Kommunalt ansatte i ledende stillinger indenfor beredskabsområdet med direkte reference til beredskabschefen.

Andre kommunalt ansatte, der i faglig henseende indtager en ledende stilling, kan opfordres til at blive medlem. Forslag til medlemskab forelægges bestyrelsen til afgørelse.

Såfremt et medlems funktion, der berettiger til A-medlemskab, ophører, udgår vedkommende som A-medlem.

Historisk baggrund
Sammenlægning til én forening

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer - er en sammenslutning af Dansk Brandinspektørforening af 1882 og Foreningen af Civilforsvarsledere i Danmark af 1957.

Sammenslutningen fandt sted 1994.

Foreningens formål er blandt andet at udvikle og koordinere kommunernes beredskaber, at rådgive Kommunernes Landsforening og at formidle viden om og forståelse for de beredskabsfaglige opgaver og udfordringer.

Foreningen har ca. 450 A-medlemmer, som er chefer/souschefer for de enkelte kommunale redningsberedskaber/brandvæsener. Derudover har foreningen ca. 450 B-medlemmer, som er enkeltpersoner og virksomheder, der interesserer sig for foreningens virksomhed.

Populære netværk