Informationer

Gade og nr:
Dansvej 8
Postnr:
4200
By:
Slagelse
Website:

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter er en medlemsorganisation for Kranio-Sakral Terapeuter i Danmark.

Foreningen er medlem af SundhedsRådet. Sundhedsrådet er en paraplyorganisation for alternative behandlerforeninger, skoler, brugere og erhverv i Danmark.

Foreningens vision
Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter i Danmark er en stærk og attraktiv medlemsforening, som nyder stor anerkendelse både nationalt og internationalt for sit store engagement, faglighed, høje kvalitet, etik og for sin store indsats

* Overfor medlemmerne i både faglige og sociale spørgsmål
* I samarbejdet med skolerne i Danmark
* I samarbejdet med andre organisationer og offentlige myndigheder både nationalt og internationalt.

Foreningens formål

Foreningen har til formål at repræsentere og varetage medlemmernes faglige interesser, og arbejde for en stadig højnelse af den faglige standard.

Foreningen arbejder for:

1. At sikre den bedst mulige grund- videre og efteruddannelse i faget Kranio-Sakral Terapi.

2. At sikre og udvikle et højt etisk niveau og klinisk praksis udveksling og udvikling af faget både nationalt og internationalt.

3. At fremme udvikling og sikring af dokumentationen.

4. At bidrage til forskning og udvikling af faget.

5. At foreningen bliver registreringsberettiget i henhold til " Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere" samt sikrer at medlemmer, der er registreret i henhold til denne lov, lever op til de gældende regler omkring dette.

Foreningens medlemmer

Stk. 1. Aktivt medlemskab kan opnås af personer der har gennemført Kranio-Sakral Terapi (KST) I og II jvf. regler og procedurer for aktivt medlemskab.

Stk. 2. Brugen af Foreningens logo er forbeholdt de i stk. 1 nævnte medlemmer.

Stk. 3. Som aktivt medlem har man tale- og stemmeret ved møder og generalforsamlinger.

Stk. 4. Som passiv medlemmer optages personer, som opfylder kravene om aktivt medlemskab, men som ikke længere udfører Kranio-Sakral Terapi, hverken som hoved- eller bierhverv..

Stk. 5. Som passiv medlem har man taleret, men ikke stemmeret ved møder og generalforsamlinger.

Populære netværk