Informationer

Gade og nr:
Landbrugsvej 65
Postnr:
5260
By:
Odense S
Website:

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Foreningen har til formål:
at samle danske mejeriingeniører til varetagelse af medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser,
at formidle efterspørgsel og udbud af stillinger,
at støtte alle bestræbelser, der kan tjene til befæstelse af medlemmernes position og derigennem også til fremme af dansk mejeribrugs anseelse,
at deltage i udgivelsen af medlemsbladet, Mælkeritidende, og andre mejeri- og eller levnedsmiddeltidsskrifter,
at søge repræsentationer med relationer til myndigheder, organisationer og institutioner i dansk og internationalt mejeribrug,
at samarbejde med andre organisationer i spørgsmål af fælles interesse.

Medlemskredsen
A: Som aktive medlemmer optages personer, der er:
Dimitteret som mejeriingeniører.
Levnedsmiddelingeniører med godkendt mejeripraktik.
Professionsbachelorer i Mejeri-teknologi.
Endvidere kan som aktive medlemmer optages personer med en dansk eller udenlandsk teknisk/videnskabelig uddannelse på tilsvarende niveau.
B: Aktive medlemmer kan ansøge om optagelse i Foreningen af mejeriledere og funktionærer og dermed opnå et dobbeltmedlemskab. Betingelsen for et sådant medlemskab er, at medlemmet er ansat i en produktionsvirksomhed inden for mejeribruget eller i Mejeriforeningen. Medlemsstatus i Dansk Mejeriingeniør Forening vil være uændret. Dobbeltmedlemskab skal godkendes af bestyrelsen.
C: Mejeriingeniørsstuderende og tilsvarende grupper af studerende fra de optagelsesberettigede uddannelser samt evt. andre grupper af interessenter kan med bestyrelsens godkendelse opnå et kollektivt medlemskab.
D: Bestyrelsen kan beslutte at optage særlige medlemmer. Disse ønsker optagelse i foreningen af interessemæssige årsager og har således ikke stemmeret i foreningens anliggender, ligesom de ikke ydes juridisk bistand.
E: Aktive medlemmer, som overgår til pension, efterløn eller lignende, overflyttes efter anmodning til passivt medlemskab med nedsat kontingent.

Bliv medlem

Hovedparten af Foreningen af mejeriledere og funktionærers aktive medlemmer er pr. tradition faguddannede mejerister/mejeriteknikere/procesteknologer af uddannelse, men et stigende antal personer med andre relevante uddannelser fra tilknyttede erhverv og serviceindustri har gennem de senere år søgt tilknytning til foreningen som medlemmer. Eksempelvis marketing-, økonomi-, salgs-, transport-, logistik- og laboratoriepersonale mv.

Er du således beskæftiget med ledelsesfunktioner ved et mejeri eller i en virksomhed med tilknytning hertil, har du mulighed for at blive medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Populære netværk