Informationer

Gade og nr:
H.C. Andersens Boulevard 18
Postnr:
1553
By:
København V
Website:

Foreningen af Ortopædiske Håndskomagermestre

Foreningen FOH til en underafdeling af Dansk Industri.

Foreningen FOH blev stiftet onsdag den 16. januar 1952 kl. 20.00 på Ortopædisk Hospital, der på
daværende tidspunkt var beliggende på Hans Knudsens Plads nr. 3 på Østerbro, København.
Dette skete på foranledning af Svend H. Møller efter et stort forarbejde.
Forud for stiftelsen havde man afholdt en mesterprøve for 16 mestre henholdsvis fra Ortopædisk Hospital samt for private håndskomagere. Prøven blev nøje overvåget af ortopæd kirurg overlæge Knud Jantsen.
Invalideforsikringsretten anerkendte og støttede ligeledes foreningen og mesterprøven, og de udstedte beviser til de håndskomagere, der havde bestået mesterprøven, så disse håndskomagere fik retten til at levere håndsyet
fodtøj.
Foreningen består også i dag udelukkende af ortopædiske håndskomagermestre, der alle har bestået FOH´s mesterprøven. I alt 58 ortopædiske håndskomagermestre er medlem af foreningen. De er fordelt på 21 firmaer.

Hvorfor så vælge en ortopædisk håndskomagermester, der er medlem af FOH?

* De har erfaringen og ekspertisen gennem mange år som håndskomagermestre.
* De er professionelle og har alle gennemgået en mesteruddannelse i FOH-regi med afsluttende mesterprøve.
* De er nemme at få kontakt til og har mange filialer i hele landet.
* Der er mulighed for at klage, hvis De er utilfreds.

Populære netværk