Informationer

Gade og nr:
Kronprinsessegade 8
Postnr:
1306
By:
København K
Website:

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

FSR er en brancheorganisation for de statsautoriserede revisorer i Danmark. Foreningen varetager de statsautoriserede revisorers interesser fagligt og politisk. Foreningen blev etableret den 12. januar 1912.

Foreningen ledes til daglig af en bestyrelse og et bestyrelsesnedsat forretningsudvalg.

FSR's formål

at varetage revisorstandens faglige og naturlige interesser såvel udadtil som indadtil
# at påse og bidrage til opfyldelse af de almindelige og særlige revisorpligter og derved og på anden måde højne standens anseelse og dygtighed
# at samle de statsautoriserede revisorer til at samarbejde om disse opgaver

FSR's mission

FSR er sat i verden for at skabe værdi for sine medlemmer gennem en professionel indsats. FSR fokuserer på at:
# profilere værdien af revision og revisionsbranchen som arbejdsplads
# være synlige i offentligheden og varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder og det politiske system - nationalt som internationalt
# sikre høj faglighed og kvalitet i branchen - herunder sikre tidssvarende og relevant uddannelse, efteruddannelse og autorisation
# skabe netværk, vidensdeling mellem medlemmerne og let tilgængelig faglig information/vejledning til medlemmerne
# medvirke til at udvikle og understøtte nye forretningsmuligheder i takt med tidens tendenser, samfundets krav og forventninger

FSR's vision

FSR vil skabe merværdi for det danske samfund som helhed.

Det gør vi ved at være et skridt foran, når det gælder professionel rådgivning, troværdige attestationer og pålidelige regnskaber for såvel offentlige som private virksomheder.
FSR's værdier

FSR’s mission og løbende arbejde bygger på tre grundlæggende værdier:
#
Troværdighed
#
Toneangivende
#
Fremsynet

Medarbejderne har herudover vedtaget to værdier, som skal kendetegne arbejdsgangene i sekretariatet:
# Arbejdsglæde
# Passion

Populære netværk