Informationer

Gade og nr:
Skærbækvej 20
Postnr:
2610
By:
Rødovre
Website:

Foreningen af Veterinærsygeplejersker i Danmark

Foreningen af Veterinærsygeplejersker i Danmark er en interesseorganisation, der blev stiftet af veterinærsygeplejersker i 1981.

Alle er velkomne i foreningen, som består af eksaminerede veterinærsygeplejersker i alle typer jobs, elever, klinikpersonale og andre i lignende stillinger.

I foreningen arrangerer vi kurser, foredrag og andre spændende ting. Foreningen udgiver medlemsbladet ”Veterinærsygeplejersken” 4 gange årligt. Dette indeholder faglige artikler, annoncer mv. Derudover har foreningen sin egen jobformidling.

Foreningen arbejder på at afholde kurser af høj faglig kvalitet, til fordelagtige priser for sine medlemmer.
Du er altid velkommen til at kontakte foreningen for yderligere information.

Foreningens formål er:

a. At varetage medlemmers interesser, herunder udbyde aktiviteter, kurser og skabe rum for erfaringsudveksling samt være bindeled til relevante samarbejdspartnere.

b. At sikre udgivelsen af bladet ”Veterinærsygeplejersken”.

c. At tilbyde to årlige legater á kr. 2000,- til studierejser til medlemmer

Medlemskab

I foreningen kan optages personer med uddannelse som veterinærsygep1ejersker og ufaglærte personer ansat i sammenlignelig stilling under ledelse af en dyrlæge, samt andre der er tilknyttet veterinærbranchen.

a. Aktivt medlemskab opnås af personer uddannet som veterinærsygeplejersker, bosat i Danmark.
Aktivt medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen.

b. Passivt medlemskab opnås af veterinærsygep1ejerskeelever og ufag1ærte, ansat i sammenlignelig stilling under ledelse af en dyrlæge samt pensionerede veterinærsygeplejersker. Passivt medlemskab giver ikke stemmeret, men taleret på generalforsamlingen.

e. Associeret medlemskab opnås af udenlandske veterinærsygeplejersker og foreninger, samt personer og firmaer, der er beskæftiget i eller med veterinærbranchen. Associeret medlemskab giver hverken sternme- eller taleret på generalforsamlingen.

Populære netværk