Informationer

Gade og nr:
Munkehatten 32
Postnr:
5220
By:
Odense SØ
Website:

Foreningen Danske Revisorer

Foreningens formål er:

1. Ved sammenslutning af kvalificerede revisorer at sikre medlemmernes kunder faglig og forsvarlig bistand på det regnskabs- og revisionsmæssige område.
2. At varetage medlemmernes faglige interesser.
3. At yde kollegial støtte i alle faglige forhold.
4. At virke for en stadig højnelse af medlemmernes kvalifikationer gennem kurser og etablering af ERFA-grupper.
5. At medvirke til, at de almindelige, særlige og moralske pligter, der pålægges revisorer, bliver opfyldt.
6. At udgive interne og eksterne publikationer.

Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages revisorer, der:
1. Har bopæl her i landet eller er omfattet af De Europæiske Fællesskaber eller EØS- aftalens regler om etablering og tjenesteydelser.
2. Har rådighed over sit bo.
3. Har ført en retskaffen vandel.
4. Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed som revisor i mindst 3 år eller haft ansættelsesforhold hos en revisor i mindst 3 år og hos denne udført selvstændigt kvalificeret arbejde, og overfor bestyrelsen eller et af denne nedsat optagelsesudvalg kan påvise derved at have opnået de til fagets bestridelse nødvendige kvalifikationer.
5. Driver bogførings- og revisionsvirksomhed.Populære netværk