Informationer

Gade og nr:
Valgårdsvej 4
Postnr:
2500
By:
Valby
Website:

Foreningen Far

Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre
Vi er en landsdækkende medlemsforening, som har eksisteret i mere end 30 år.

Vi tager udgangspunkt i, at børn har ret til begge forældres kærlighed, omsorg og beskyttelse
- også når forældrene ikke bor sammen.

Alt vores arbejde udføres ulønnet.

Rådgivning
Vi rådgiver om forældremyndigheds- og samværsområdet samt om forældresamarbejde med fokus på barnet. Rådgivningen er gratis og anonym. Vi har årligt omkring 4000 henvendelser i vores rådgivning. I det omfang der er ressourcer til det, deltager vi som bisiddere og hjælper med kontakten til det offentlige for rådsøgende, som har særligt behov for dette.

Viden
Vi har kontakt til statsforvaltninger, familiestyrelse, jurister, psykologer og andre, som agerer på området. Vi arrangerer relevante møder og kurser for aktive. Vi opdaterer løbende vores viden og har et solidt kendskab til lovgivning og praksis samt til undersøgelser, litteratur og artikler på området.

Politik
Vi udarbejder høringssvar og deltager i offentlige debatter.

Medier
Vores presseansvarlige kontaktes dagligt af diverse medier, politikere, fagfolk og andre, som søger viden på forældremyndigheds- og samværsområdet.

Medlemsservice
Vi udgiver et medlemsblad samt et årsskrift. Vi afholder arrangementer og åbne møder af relevans for vores medlemmer.

Administration og foreningsudvikling
...er naturligvis også en del af vores arbejde.

Bliv medlem

Støt vores arbejde

Som medlem bidrager du til foreningens virke som beskrevet på hjemmesiden under Om foreningen og Rådgivning.

Du modtager vores medlemsblad ca. 4 gange årligt.

Desuden inviteres du til generalforsamlinger og andre relevante arrangementer.

Kontingentet er 325 kr. pr. kalenderår.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.

Populære netværk