Informationer

Gade og nr:
Birkum Bygade 20
Postnr:
5220
By:
Odense SØ
Website:

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

I foreningen arbejder vi for at styrke udviklingen af det biodynamiske jordbrug i Danmark ved at oplyse om baggrund og praksis for den biodynamiske dyrkningsform. Vi medvirke til at skabe dialog mellem alle led fra bonde til kunde gennem temamøder, kurser, studieture og udstillinger for fagfolk og forbrugere. Se tid og sted for de næste arrangementer i kalenderen.

Biodynamisk JordbrugForeningen er stiftet i 1936 og udgiver bladet Biodynamisk Jordbrug samt litteratur og gratis materiale om antroposofisk livsanskuelse i relation til biodynamisk dyrkning, forskning og fødevarekvalitet.

De biodynamiske regler for dyrkning og forarbejdning – Demeter-reglerne – udarbejdes af foreningen i samarbejde med Demeter International, der omfatter biodynamiske foreninger i ca. 40 lande.

Foreningen er repræsenteret i følgende råd og udvalg:
• Det Økologiske Fødevareråd
• Programudvalget i Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS FØJO
• Kontroludvalget for økologisk jordbrug
• Dansk IFOAM

Medlemskab inkl. bladet Biodynamisk Jordbrug
• Introduktionspris for nye medlemmer det første år: 175,- kr. inkl. et par bøger om biodynamisk jordbrug
• Medlemskontingent pr år 300,- kr. (700,- kr. for jordbrugere og grossister).

Som medlem får du rabat på den årlige såkalender fra Maria Thun (75 kr. mod normalt 89 kr. - priser inkl. porto) og på hendes havebog (120 kr. mod normalt 150 kr. - priser ekskl. porto). Desuden får medlemmer rabat på foreningens studieture og temamøder.

Bliv medlem af foreningen

Som medlem af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug får du bladet Biodynamisk Jordbrug 5-6 gange om året. I det kan du læse om
Biodynamisk Forening• nyheder fra biodynamiske landbrug
• møder, kurser og studieture for både forbrugere og fagfolk,
• baggrundsartikler og holdninger
• fødevarekvalitet og sundhed
• forskningsresultater
• interview med landmænd, forarbejdere og forskere

Samtidig er du med til at støtte og udvikle det biodynamiske jordbrug og oplysningsarbejde og dermed sikre et større udbud af biodynamiske produkter.

Medlemskab inkl. bladet Biodynamisk Jordbrug
Introduktionspris for nye medlemmer: det første år er prisen kun 175,- kr.
Du får de numre tilsendt, der er udkommet i det kalenderår, hvor du melder dig ind.
Normalt kontingent pr. år 300,- kr.
(700,- kr. for jordbrugere og grossister).

Som medlem får du rabat på den årlige såkalender fra Maria Thun (75 kr. mod normalt 89 kr. - priser inkl. porto) og på hendes havebog (120 kr. mod normalt 150 kr. - priser ekskl. porto). Desuden får medlemmer rabat på foreningens studieture og temamøder.

Populære netværk